Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Rozpuszczalniki i nafty

Rozpuszczalnikiem nazywamy każdą ciecz zdolną do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą. Produkty z naszej oferty są badanie w akredytowanych laboratoriach zgodnie z metodykami badawczymi Polskich Norm (PN).

ORLEN OIL w swojej ofercie posiada szeroką gamę rozpuszczalników min. są to aceton, benzyna lakowa, benzyna apteczna,toluen, ksylen itd.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą rozpuszczalników i naft ORLEN OIL:

 
 

Marki Grupy ORLEN