Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Historia
 • 1853
  Na przełomie roku 1852/1853 Ignacy Łukasiewicz i Jan Zeh otrzymali naftę metodą frakcjonowanej destylacji.
 • 1853, 31 lipca
  Symboliczna, oficjalna data narodzin przemysłu naftowego. Po raz pierwszy zastosowano w praktyce oświetlenie naftowe podczas nocnej operacji w szpitalu powszechnym na lwowskim Łyczakowie.
 • 1854
  Ignacy Łukasiewicz założył pierwszą na świecie, czynną do dzisiaj kopalnię ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna (spółka naftowa Trzecieski-Łukasiewicz)
 • 1944
  Powołano do życia instytucję mającą za zadanie zabezpieczenie istniejącej po działaniach wojennych i okupacji infrastruktury naftowej oraz rozpoczęcie działalności dystrybucyjnej.
 • 1944, 14 sierpnia
  Ukazał się pierwszy akt urzędowy określający nazwę organizacji mianem Polski Monopol Naftowy.
  Jednak już w październiku tego samego roku nazwa została zmieniona na Państwowe Biuro Sprzedaży Produktów Naftowych.
 • 1945, 3 grudnia
  „Współczesną” nazwę CPN zawdzięcza Ministrowi Przemysłu, który 3 grudnia 1945 roku specjalnym zarządzeniem utworzył państwowe przedsiębiorstwo - Centrala Produktów Naftowych. 10 lat później ponownie przekształcono organizację i nadano jej nazwę Centralny Zarząd Obrotu Produktami Naftowymi "CPN".
 • 1958
  Po kolejnych 3 latach firma powróciła do wcześniejszej nazwy, którą połączono ze skrótem „CPN” – Centrala Produktów Naftowych "CPN".
  Autorem opracowanego w latach 60. XX w. logo CPN jest Ryszard Bojar, który wraz z Jerzym Solikiem i Jerzym Słowikowskim opracował także cały system identyfikacji wizualnej CPN.
 • 1998
  Rada Ministrów podjęła decyzję o utworzeniu narodowego koncernu naftowego z połączenia Centrali Produktów Naftowych CPN S.A. i Petrochemii Płock S.A
 • 1998
  W tym samym roku czwórka największych producentów środków smarnych - Petrochemia Płock, Rafinerii Trzebinia, Rafineria Czechowice oraz Rafinerii Jedlicze – założyła firmę Petro Oil.
 • 1999
  Na skutek połączenia Petrochemii Płock S.A. i Centrali Produktów Naftowych powstał Polski Koncern Naftowy S.A. – jedna z największych firm paliwowych w Europie Środkowo – Wschodniej.
 • 1999
  W tym samym roku spółka Petro – Oil włączona została w struktury Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego.
 • 1999
  W wyniku badań rozpoczętych pod koniec 1999 roku, z ponad 1000 propozycji nazw wyłoniono jedną - ORLEN, która gwarantowała pożądane skojarzenia oraz umożliwiała prostą interpretację i rejestrację, jako znak towarowy.
  Słowo ORLEN składa się z elementów słów ORZEŁ i ENERGIA.
 • 2000
  Kolejnym etapem budowania systemu tożsamości wizualnej marki ORLEN było stworzenie spójnego z nazwą symbolu graficznego. Do konkursu na symbol firmy zaproszono najwybitniejszych polskich artystów grafików. Jury najwyżej oceniło pracę prof. Henryka Chylińskiego, autora m.in. znaków fundacji Teraz Polska i Polskiego Radia.
  Nagrodzony znak przedstawiał stylizowaną głowę orła. Identyfikacja wizualna koncernu została oparta o kolory czerwony, biały, szary i srebrny.
 • 2000, 3 kwietnia
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przyjęciu przez Polski Koncern Naftowy S.A. nazwy handlowej ORLEN.
  Po raz pierwszy wizerunek marki ORLEN został zaprezentowany w 2000 roku, przy okazji emisji drugiej transzy akcji koncernu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • 2002
  Firma Petro Oil, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, zmienia nazwę na ORLEN OIL przyjmując jednocześnie charakterystyczny dla struktur koncernu logotyp.
 • 2002
  W tym samym roku zaprezentowany zostaje pierwszy olej silnikowy marki Platinum.
 • 2003
  To rok wdrożenia pełnej gamy olejów dla motoryzacji Platinum.
 • 2005
  W 2005 roku utworzona została spółka ORLEN OIL ČESKO, która odpowiada za  sprzedaż produktów ORLEN OIL na rynkach Republiki Czeskiej
 • 2010
  W styczniu 2010 roku firma ORLEN OIL połączyła trzy spółki Platinum Oil w Lublinie, Platinum Oil Pomorskie Centrum Dystrybucji w Gdańsku oraz Perto –Oil Śląskie Centrum Sprzedaży w Olkuszu, tworząc jedną dystrybucyjną spółkę Platinum Oil z siedzibą w Łodzi
 • 2014
  Uruchomienie magazynu centralnego w Strykowie
  Przełom w komunikacji z klientem – powstanie Centralnego Biura Obsługi Klienta
 • 2015
  Nabycie aktywów produkcyjnych ORLEN OIL przez PKN ORLEN
 
 

Marki Grupy ORLEN