Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zastrzeżenia prawne

Użytkowanie

 
Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Orlen Oil Sp. z o.o., są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Orlen Oil Sp. z o.o., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Orlen Oil Sp. z o.o. lub firm Grupy ORLEN S.A.. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Orlen Oil Sp. z o.o..
 
Orlen Oil Sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Orlen Oil Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Orlen Oil Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu Orlen Oil Sp. z o.o..
 

Właściciel

 
ORLEN OIL Sp. z o.o.
Elbląska 135,
80-718 Gdańsk 
centrala@orlenoil.pl
 
 

Marki Grupy ORLEN