Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Ochrona Danych Osobowych

Informacje ogólne

Przetwarzanie danych osobowych w Orlen Oil Sp. z o. o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Orlen Oil Sp. z o. o.

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator wyznaczyła Pana Patryka Kosa do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, przysługujących im na mocy RODO, poprzez adres e-mail: daneosobowe@orlenoil.pl lub pisemnie na adres: Orlen Oil Sp. z o.o; ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Inspektor Ochrony Danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą.​​


Klauzule informacyjne

OGÓLNE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.pdfOGÓLNE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.pdf

I. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników współpracowników oraz osób reprezentujących Kontrahenta.pdfI. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników współpracowników oraz osób reprezentujących Kontrahenta.pdf

II. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.pdfII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.pdf

III. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystajacych z subskrypcji Newslettera.pdfIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystajacych z subskrypcji Newslettera.pdf

IV. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdfIV. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf

V. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników GK Orlen w ramach wspólnej polityki w obszarze HR.pdfV. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników GK Orlen w ramach wspólnej polityki w obszarze HR.pdf

VI. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z serwisu internetowego.pdfVI. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z serwisu internetowego.pdf

VII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dot. monitoringu wizyjnego.pdfVII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dot. monitoringu wizyjnego.pdf

VIII. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona dla Uczestników Promocji.pdfVIII. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona dla Uczestników Promocji.pdf

​​​​​​IX. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla Podmiotów Danych w zakresie zakupow na platformie Connect.pdfIX. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla Podmiotów Danych w zakresie zakupow na platformie Connect.pdf
 
 

Marki Grupy ORLEN