Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kontakt

Siedziba w Gdańsku


ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722,
NIP: 675-11-90-702,
BDO 000026343,
kapitał zakładowy: 342 365 000,00 zł


​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN