Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zarząd

Firma to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Od doświadczenia, wiedzy i kompetencji pracowników zależy jej przyszłość. Zasadniczym celem pracy Za​rządu ORLEN OIL jest tworzenie warunków do zmian i rozwoju Spółki.
W dążeniu do wszechstronnego rozwoju Spółki Zarząd kreuje wizję i określa strategię. Strategia ORLEN OIL jest ważnym instrumentem przeprowadzania zmian oraz metodą osiągania wyznaczonych celów.

 
PRZEMYSŁAW PALONKA
Prezes Zarządu ORLEN OIL Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Cybernetyka ekonomiczna i Informatyka.
Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie. Kierował i zasiadał w zarządach oraz radach nadzorczych wielu spółek i instytucji bankowych. Karierę zawodową rozpoczął w PKO Banku Polskim SA w obszarach sprzedaży dla klienta detalicznego i MSP. Następnie piastował funkcje Z-cy Dyrektora ds. Sprzedaży oraz Dyrektora Oddziału Centrum banku. W latach 2012-2021 zasiadał w zarządach Inter Chem Trading, CTL Północ oraz CTL Logistics, a od stycznia 2022 pracował w charakterze Członka Zarządu ORLEN Transport sp. z o.o., gdzie odpowiedzialny był za rozwój spółki, w tym opracowanie i wdrożenie Strategii i Programu Efektywnościowego.
Z dniem 3 lipca 2023r. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ORLEN OIL Sp. z o.o.
 
ANNA GARDOWSKA-BRUDNIK
Członek Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju
Pani Anna Gardowska-Brudnik uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest absolwentką Executive Master of Business Administration (MBA) organizowanych przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. 
Ukończyła szereg specjalistycznych kursów i szkoleń w zakresie księgowości, rachunkowości, realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych. Zawodowo związana przez wiele lat z administracją publiczną, w tym z krakowskimi uczelniami wyższymi. 
W latach 2018 - 2020 pełniła funkcję Prezesa Zarządu ORLEN Administracja sp. z o.o. W latach 2020 – 2021 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki LOTOS Petrobaltic S.A., gdzie była odpowiedzialna za obszar finansów oraz zakupów, w tym za prawidłowe stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Od marca 2021 roku pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycyjnych LOTOS Oil Sp. z o.o., gdzie była odpowiedzialna za realizację inwestycji Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO). 
Pani Anna Gardowska-Brudnik, w maju 2023 r. dołączyła do Zarządu ORLEN OIL Sp. z o.o. i pełni funkcję członka Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju.
 
JERZY PODMOKŁY
Członek Zarządu ds. Handlowych
Jerzy Podmokły ukończył studia Inżynierii Materiałowej na Wydziale MiIM Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalizacji Technologie Cienkich Warstw w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. Ukończył program szkoleniowy Ekonomia Rynku i Handel Międzynarodowy organizowany przez l’École de Gestion et de Commerce du Mans we Francji. Absolwent studiów menedżerskich Master of Business Administration oraz studiów podyplomowych w zakresie Górnictwo i Energetyka. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie menadżerskie. W firmie Tele-Fonika Kable S.A. pracował na stanowiskach: Główny Technolog, Menadżer Systemów Wysokich Napięć, Z-ca Dyrektora Eksportu. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Członka Zarządu oraz funkcję Prezesa Zarządu spółki Ferromontane, a następnie Tele-Fonika France w Dijon we Francji. W Zakładzie Utylizacji Odpadów piastował stanowisko Dyrektora Zakładu, a w latach 2015 do 2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od roku 2019 pracował w ORLEN Unipetrol na stanowisku Dyrektora Rozwoju Sprzedaży Polimerów. Od czerwca 2023 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki REMAQ s.r.o. w Republice Czeskiej.
JANUSZ FUDAŁA

 
JACEK ŚWITAŁA
Członek Zarządu ds. Finansowych

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - pracę doktorską obronił w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Posiada dyplomy studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego, controllingu finansowego oraz samorządu i administracji. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego Ministerstwa Finansów. Absolwent Postgraduate Study in Management realizowanych przez Krakowską Szkołę Wyższą oraz University of Bedfordshire (Business School of Luton). Absolwent studiów menedżerskich Master of Business Administration. Od 2004 roku związany z branżą konsultingową, pełnił obowiązki prezesa zarządu spółki Eurofin – doradztwo i szkolenia. Ekspert w zakresie analiz opłacalności projektów inwestycyjnych. W latach 2017-2018 szef controllingu w jednej ze spółek Grupy Tauron.Od 10 grudnia 2018 pełni funkcję Członka Zarządu ds. finansowych Orlen Oil Sp. z o.o.

 

 
FRANCISZEK ROMANIAK
Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej – specjalność Samochody i ciągniki. Jego praca magisterska na temat dodatku metanolu do paliw silnikowych została poprzedzona badaniami.
Doktor Nauk Technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Wieloletni pracownik Zakładu Technologii Paliw Płynnych oraz Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
Absolwent Polsko - Amerykańskiej Szkoły Biznesu organizowanej przez Politechnikę Krakowską oraz Central Connecticut State University, ukończył wiele szkoleń i kursów wspomagających pracę zawodową.
Autor i współautor kilkunastu prac naukowych z zakresu eksploatacji silników spalinowych, teorii maszyn i mechanizmów, a także opracowań w ramach prac badawczych.
Doświadczony menadżer, doświadczenie w zarządzaniu zdobył kierując kluczowym dla funkcjonowania Uczelni Jednostkami Administracji Centralnej. W latach 2008-2016 pełnił funkcję Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Członek Rady Nadzorczej Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.
Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa,
Członek Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich,
Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego,
Rzeczoznawca Samochodowy wpisany na listę rzeczoznawców przez Ministra Infrastruktury.
 
Kontakt:
Adres: ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
Telefon: +48 12 665 55 55
E-mail: centrala@orlenoil.pl
​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN