Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zarząd

Firma to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Od doświadczenia, wiedzy i kompetencji pracowników zależy jej przyszłość. Zasadniczym celem pracy Zarządu ORLEN OIL jest tworzenie warunków do zmian i rozwoju Spółki.
W dążeniu do wszechstronnego rozwoju Spółki Zarząd kreuje wizję i określa strategię. Strategia ORLEN OIL jest ważnym instrumentem przeprowadzania zmian oraz metodą osiągania wyznaczonych celów. 

JANUSZ FUDAŁA

 
JANUSZ FUDAŁA
Prezes Zarządu
Absolwent prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, radca prawny.
W latach 2008 – 2009 prowadził Kancelarię Radcy  Prawnego w Krakowie.
W latach 2005 – 2007 pełnił funkcję członka zarządu Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. Grupa „Ciech”.
W latach 2003 – 2009 przewodniczący Rady Nadzorczej, a w okresie 2009 -2011 prezes zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu.
W latach 2013 – 2014 prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie.
W okresie 2014 – 2017 prezes zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 
W 2010 r. uzyskał certyfikat księgowości  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
JANUSZ FUDAŁA

 
JACEK ŚWITAŁA
Członek Zarządu ds. Finansowych

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - pracę doktorską obronił w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Posiada dyplomy studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego, controllingu finansowego oraz samorządu i administracji. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego Ministerstwa Finansów. Absolwent Postgraduate Study in Management realizowanych przez Krakowską Szkołę Wyższą oraz University of Bedfordshire (Business School of Luton). Absolwent studiów menedżerskich Master of Business Administration. Od 2004 roku związany z branżą konsultingową, pełnił obowiązki prezesa zarządu spółki Eurofin – doradztwo i szkolenia. Ekspert w zakresie analiz opłacalności projektów inwestycyjnych. W latach 2017-2018 szef controllingu w jednej ze spółek Grupy Tauron. Od 10 grudnia pełni funkcję Członka Zarządu ds. finansowych Orlen Oil Sp. z o.o. 

 
MARCIN STROJNY
Członek Zarządu ds. Handlowych
Doświadczony, wieloletni menadżer, od 2003 roku związany przez 15 lat z firmą Tele-Fonika Kable S.A. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Ekonomii. Do 2007 roku pełnił m.in. funkcję zastępcy Dyrektora Eksportu na rynki Europy Południowo-Wschodniej.
W latach 2007-2009 Dyrektor Zarządzający spółki handlowej Tele-Foniki Kable w Słowenii.
W latach 2009-2015 Menadżer a następnie Dyrektor Produktu z sukcesem wdrażający nowe produkty oraz rozwijający sprzedaż na rynkach światowych.
W latach 2015-2018 związany z branżą olejową, z sukcesami pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży w Sektorze Ropy i Gazu oraz Dyrektora Regionu Bliski/Daleki Wschód i Afryki.
Od maja 2018 roku Dyrektor Handlowy w ORLEN OIL Sp. z o.o., z dniem 1 września 2018 r. powołany do Zarządu ORLEN OIL Sp. z o.o.
 
Kontakt:
Adres: ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Telefon: +48 12 665 55 55
E-mail: centrala@orlenoil.pl
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN