Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Odpowiedzialny Biznes

W naszej działalności kierujemy się wartościami przyjętymi w Grupie ORLEN. To one stanowią kompas naszej działalności. Wspieramy inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz działania na rzecz promowania aktywności fizycznej i sportu. Włączamy się w projekty charytatywne i zgodnie z przyjętą polityką dobroczynności.


Wspieramy inicjatywy służące ochronie życia i zdrowia, a w związku z tym, że wytwarzane przez nas produkty są używane w branży motoryzacyjnej, chcemy wspierać w szczególności instytucje i organizacje, do których zadań należy ratowanie ofiar wypadków komunikacyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Udzielamy także pomocy podmiotom, które działają w ramach szeroko rozumianego systemu ratownictwa.

 
 

Marki Grupy ORLEN