Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Nasze wartości
nasze_wartosci_450_v2.jpg 
 

Nad przestrzeganiem wartości w ORLEN OIL nadzór sprawuje Rzecznik ds. Etyki, której zadaniem jest zapewnianie pomocy i wsparcia podczas rozwiązywania tematów związanych z naruszeniem norm etycznych oraz egzekwowaniem i przestrzeganiem wartości i zasad postępowania obowiązujących w Spółce. Zgłoszenia naruszeń „Wartości i zasad postępowania”, w języku polskim/angielskim, można kierować na adres: etyka@orlenoil.pl

 
 

Marki Grupy ORLEN