Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ALKOHOL ETYLOWY CALKOWICIE SKAZONY - DENATURAT

FULLY CONTAMINATED ETHYL ALCOHOL - DENATURATED ALCOHOL

ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ – ДЕНАТУРАТ

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Alkohol etylowy całkowicie skażony.
Fully contaminated ethyl alcohol.
Этиловый спирт денатурированный.

Zastosowania

Application

Применение

Znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik politur, jako paliwo do kuchenek spirytusowych, do mycia szyb oraz jako środek odkażający.
Application: French polish solvent, alcohol powered cookers fuel, window washing, disinfecting agent.
Применяется как растворитель для политур, в качестве топлива для спиртовок, для мытья оконных стекол, а также как средство для дезинфекции.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

PN-A-79532:1999

Opakowania

Packaging

Тара

Стеклянная бутылка 0,5 л, бутылка из HDPE 1 л

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

 

Wersja

Version

Версия

/ 2015-02-09 15:52

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN