Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

SZEROKA FRAKCJA HEKSANOWA

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mieszanina węglowodorów, głównie C6, zawierająca m.in. n-parafiny, i-parafiny, olefiny oraz nafteny.
Mixture of hydrocarbons, mainly C6 containing n-paraffin, i-paraffin, olefins and naphthenes.
Смесь углеводородов, в основном C6, содержащая в частности n-парафины, i-парафины, олефины, а также нафтены.

Zastosowania

Application

Применение

Znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik w lecznictwie, przemyśle farmaceutycznym, przetwórstwie tworzyw sztucznych i elektronice. Posiada własności zbliżone do benzyny aptecznej.
It is applied as solvent and diluent in medicine, pharmaceutical industry, plastic processing and electronics. Its properties are similar to properties of pharmaceutical petrol.
Область применения – как растворитель или разбавитель в медицине, фармацевтической промышленности, переработке пластмасс и электронике. Имеет свойства приближенные к характеристикам очищенного медицинского бензина.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

ZN-ORLEN-7:2006

Opakowania

Packaging

Тара

Бочка 200 л, контейнер 1000л

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN