Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

NAFTA DO OŚWIETLANIA

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mieszanina węglowodorów, otrzymywana przez rafinację odpowiedniego destylatu ropy naftowej.
Mixture of hydrocarbons obtained through refining of adequate oil distillates.
Смесь углеводородов, которую получают путем очищения соответственной фракции нефти.
 

Zastosowania

Application

Применение

Nafta do oświetlania głównie do celów oświetleniowych, może również służyć jako zmywacz tłuszczów i smarów z powierzchni metalowych.
Lightning kerosene which also can be used as remover of fats and greases from metallic surfaces.
Осветительный керосин служит преимущественно для освещения, также может служить для удаления жиров и смазок с металлических поверхностей.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

WT-2005/OO-344, PN-58/C-96037
 

Opakowania

Packaging

Тара

Стеклянная бутылка 0,5 л, канистра 5 л, 20 л, бочка 200 л, контейнер 1000 л

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN