Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

NAFTA DO OŚWIETLANIA

LIGHTING KEROSENE

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КЕРОСИН

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Nafta do oświetlenia jest głęboko oczyszczoną mieszaniną prostych i rozgałęzionych węglowodorów nasyconych. Wielostopniowa, katalityczna przeróbka oraz sposób prowadzenia tego procesu pozwolił uzyskać produkt o łagodnym zapachu, prawie całkowicie pozbawiony związków aromatycznych i siarki, które mogą powodować korozję.

 

Charakteryzuje się:

 
  • łagodnym zapachem
  • bardzo dobrymi własnościami myjącymi i antykorozyjnymi
  • brakiem szkodliwych związków aromatycznych Zastosowanie:
Mixture of hydrocarbons obtained through refining of adequate oil distillates.
Смесь углеводородов, которую получают путем очищения соответственной фракции нефти.

Zastosowania

Application

Применение

Nafta do oświetlenia może być stosowana do:

  • celów oświetleniowych w lampach naftowych, lampionach ogrodowych
  • mycia elementów metalowych w tym części samochodowych z zabrudzeń pochodzenia olejowego
  • usuwania pozostałości olejów walcowniczych i środków do walcowania blach
  • międzyoperacyjnej ochrony antykorozyjnej
 

Nafta oświetleniowa jest szeroko stosowana w różnych gałęziach przemysłu m.in. w hutnictwie stali i metali kolorowych, górnictwie, kolei, przemyśle cementowym i maszynowym oraz wielu innych branżach.

Lightning kerosene which also can be used as remover of fats and greases from metallic surfaces.
Осветительный керосин служит преимущественно для освещения, также может служить для удаления жиров и смазок с металлических поверхностей.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

WT-2005/OO-344, PN-58/C-96037

Opakowania

Packaging

Тара

Стеклянная бутылка 0,5 л, канистра 5 л, 20 л, бочка 200 л, контейнер 1000 л

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Gęstość kg/m3 802
Lepkość kinematyczna w temp. 400C mm2/s 1,51
Początek destylacji  °C 169,4
Koniec destylacji °C 249,7
Temperatura zapłonu °C 61
Temperatura mętnienia   °C  -35 
​Barwa w skali jodowej ​mgJ/100ml < 1​
​Odczyn wyciągu ​- obojętny ​
​Zawartość siarki ​mg/kg < 3​
​Wysokość niekopcącego płomienia mm​m​ 27​
​Zawartość wody i zanieczyszczeń -​ ​nie zawiera ​
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2020-02-07 12:31

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN