Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Mobilny Serwis Olejowy

Mobilny Serwis Olejowy (dojazdowy) – realizowany bezpośrednio u Użytkowników środków smarowych w ramach usług POWER SERVICE przez wyspecjalizowanych pracowników ORLEN OIL.

 
Do podstawowych działań serwisowych w tym zakresie należy zaliczyć:
  • monitoring środka smarnego w eksploatacji - ocena jego stanu pod kątem stopnia degradacji, zmian własności użytkowych oraz obecności zanieczyszczeń pochodzących z procesów zużyciowych oraz z otoczenia pracy maszyny
  • zabiegi pielęgnacyjne - filtracja olejów, której celem jest usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych oraz uzyskanie klasy czystości wymaganej w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny.
 
 
W ramach Mobilnego Serwisu Olejowego możemy wyróżnić następujące obszary:

W celu usprawnienia pracy służb utrzymania ruchu POWER SERVICE oferuje zintegrowany system komputerowy do zarządzania utrzymaniem ruchu SUR-FBD, wspomagający prowadzenie gospodarki smarowniczej. Powyższe oprogramowanie wdrażane jest u Klientów, którzy w sposób stały współpracują z ORLEN OIL.
 
Mobilny serwis olejowy Orlen Oil Power Service
 
Serwis olejowy Orlen Oil z dojazdem do Klienta
 
 
 

Marki Grupy ORLEN