Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Usługa Power Quench

Power Quench - oferta przeznaczona dla Klientów branży obróbki cieplnej metali (hartowanie) w zakresie prowadzenia monitoringu mediów hartowniczych.

W ramach oferty Power Quench wykonujemy badanie własności termokinetycznych olejów hartowniczych zgodnie z normą PN-ISO 9950 oraz chłodziw polimerowych w oparciu o wymagania normy ASTM D 6482.

 

Badanie własności termokinetycznych prowadzone jest w zakresie:

  • Wykres zmian temperatury w funkcji szybkości chłodzenia
  • Wykres zmian temperatury w funkcji czasu
  • Przedstawienie w formie tabelarycznej parametrów termokinetycznych badanego oleju / chłodziwa.

 

Dodatkowo proponujemy wykonanie zestawu badań następujących oznaczeń fizykochemicznych dla olejów hartowniczych:

  • lepkość kinematyczna w 40 °C,
  • zawartość wody,
  • liczba kwasowa,
  • pozostałość po koksowaniu metodą mikro,
  • temperatura zapłonu

 

Powyższe działania zapobiegają powstawaniu nadmiernej ilości braków produkcyjnych. Serwis Olejowy ORLEN OIL rekomenduje, prowadzenie monitoringu oleju eksploatowanego w wannach hartowniczych. Stały monitoring parametrów oleju pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości w prowadzonym procesie produkcyjnym i umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych minimalizujących wytwarzanie braków produkcyjnych.
Tworzenie trendów zmian na podstawie monitorowanych parametrów pozwala na określenie optymalnego okresu eksploatacji oleju w układzie.
 
Celem poprawy parametrów termokinetycznych eksploatowanych olejów hartowniczych produkcji ORLEN OIL w zakresie usługi Power Quench oferujemy dozowanie do układu dodatku serwisowego po wcześniejszych ustaleniach z Klientem.
 
 

Marki Grupy ORLEN