Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Połączenie spółek ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i LOTOS OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Plan połączenia Spółek.pdfPlan połączenia Spółek uwzględniający: 


  • ​Załącznik nr 1 – projekt uchwały NZW ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia; 
  • Załącznik nr 2 – projekt uchwały NZW LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie połączenia; 
  • Załącznik nr 3 – określenie wartości majątku spółki ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; 
  • Załącznik nr 4 – określenie wartości majątku spółki LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; 
  • Załącznik nr 5 – oświadczenie o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH - o stanie księgowym Spółki Przejmującej, 
  • Załącznik nr 6 – oświadczenie o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH - o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, 
  • Załącznik nr 7 – Projekt zmian Umowy Spółki ORLEN OIL. 


Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności ORLEN OIL Sp. z o.o. wraz ze sprawozdaniem z badania 

2021 

2020 


2019 
2019_Sprawozdanie finansowe ORLEN OIL.pdf2019_Sprawozdanie finansowe ORLEN OIL.pdf
2019_Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego ORLEN OIL.pdf2019_Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego ORLEN OIL.pdf
2019_Sprawozdanie Zarządu z działalności ORLEN OIL.pdf2019_Sprawozdanie Zarządu z działalności ORLEN OIL.pdf


Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności LOTOS Oil Sp. z o.o. wraz ze sprawozdaniem z badania 

2021 
2021_Sprawozdanie finansowe LOTOS Oil_.pdf2021_Sprawozdanie finansowe LOTOS Oil_.pdf
2021_Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego LOTOS Oil.pdf2021_Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego LOTOS Oil.pdf
2021_Sprawozdanie Zarządu z działaności LOTOS Oil_.pdf2021_Sprawozdanie Zarządu z działaności LOTOS Oil_.pdf


2020 
2020_Sprawozdanie finansowe LOTOS Oil .pdf2020_Sprawozdanie finansowe LOTOS Oil .pdf
2020_ Sprawozdanie z badania LOTOS Oil.pdf2020_ Sprawozdanie z badania LOTOS Oil.pdf
2020_Sprawozdanie Zarzadu z działaności LOTOS Oil.pdf2020_Sprawozdanie Zarzadu z działaności LOTOS Oil.pdf


​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN