Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Oil na rzecz bezpieczeństwa

31-12-2015  

Działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach w naturalny sposób wpisują się w aktywności w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu branży motoryzacyjnej. Stanowią także kluczowy element działań ORLEN Oil, który wspiera szereg projektów mających na celu wzrost świadomości różnych grup społecznych w zakresie zagrożeń i przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w innych sytuacjach codziennego życia. Spółka współpracuje między innymi z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych, czy Stowarzyszeniem Laboratorium Troski.


Bezpiecznie dla życia
Program „Bezpiecznie – chce się żyć” to ogólnopolski projekt o charakterze edukacyjnym, którego celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń wynikających z niestosowania się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, a także skutków brawury, lekkomyślności i braku wyobraźni kierowców. Przy wykorzystaniu technik multimedialnych, podczas seminariów organizowanych we współpracy z Policją i przedstawicielami innych lokalnych instytucji, wskazywane są przyczyny wypadków oraz zasady zachowania bezpieczeństwa na drogach regionu. Finał tegorocznej akcji, w którym udział wzięłookoło 2000 osób, odbył się 16 grudnia w ICE Kraków Congress Centre.

Przede wszystkim edukacja
Po raz pierwszy firma włącza się także w projekt  edukacyjny „Smok Mądragon Daje Radę. Dotychczas wzięło w nim udział 120 000 dzieci, ponad 800 policjantów, 600 strażaków i 1500 wolontariuszy reprezentujących PCK i służby medyczne. W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach w całej Polsce odbywają się lekcje, podczas których dzieci poprzez zajęcia warsztatowe, zabawę i naukę piosenek poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa szczególnie w ruchu drogowym, ale również w szkole, w domu i czasie wolnym. Uczniowie biorący udział w zajęciach poznają również podstawowe zasady udzielania i wzywania pierwszej pomocy. Projekt został opracowany we współpracy z pedagogami i psychologami.

Bezpiecznie nie tylko na drodze
Od wielu lat ORLEN Oil wspiera również program edukacyjno – prewencyjny „Numery Twoich Przyjaciół 998 - 112”, w ramach którego, co rok, w wybranych miastach w Polsce, prowadzone są seminaria, dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa, ochrony życia i mienia. Podczas imprez organizowanych w ramach programu, organizatorzy chcą uświadomić uczestnikom istniejące zagrożenia i nauczyć jak postępować aby je zminimalizować oraz jak zachować się gdy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia. Pokazują również jak szybko i skutecznie powiadomić służby ratownicze używając do tego numerów alarmowych. Organizatorem programu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Tegoroczną edycję akcji zakończyło udział 19 grudnia w TAURON Arenie Kraków seminarium dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN