Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PETRYGO Q NEW​​​​

Jakość:
Lepkość:


Charakterystyka

Nowa formuła najpopularniejszego w Polsce płynu chłodzącego. Płyn do chłodnic Petrygo Q NEW produkowany jest w oparciu o wysokiej jakości glikol etylenowy oraz specjalnie dobrany pakiet dodatków uszlachetniających, które zapewniają pełną ochronę układów chłodzenia wykonanych
z aluminium, innych stopów metali oraz w układach mieszanych. Płyn tworzy w układzie chłodzenia wyjątkowo odporną powłokę ochronną, zabezpieczając go przed korozją i kawitacją w zakresie eksploatacji do 100 tyś km lub przez 3 lata eksploatacji.  Jest odporny na zamarzanie do -35°C  i zapewnia doskonałą ochronę silnika przed przegrzaniem. Petrygo Q NEW jest neutralny do stosowanych w układach chłodzenia elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Zoptymalizowana technologia gwarantuje dużą stabilność płynu w czasie długotrwałego przechowywania jak
i w trakcie użytkowania. Jest mieszalny z innymi płynami chłodniczymi spełniającymi równorzędne parametry.
 
** producent pojazdu rekomenduje poziom jakości dla płynu chłodzącego, który zapewnia maksymalną ochronę układu chłodzącego.
Nie zawiera toksycznych azotynów, krzemianów, amin, boranów i fosforanów. 
 
• chroni układ chłodzący przed korozją i kawitacją
• bezpieczny dla elementów gumowych i z tworzyw sztucznych
• gwarantowana temperatura krystalizacji -35°C
• chroni układ przed przegrzaniem
• zabezpiecza przed nadmiernym powstawaniem osadów i kamienia
• bezpieczny dla środowiska naturalnego

Zastosowanie

Jest to środek uniwersalny nadający się do stosowania w układzie chłodzenia każdego silnika samochodowego zarówno w nowoczesnych, zbudowanych głównie z aluminium, jak i w starszych typach silników. Może być mieszany z wszystkimi, dostępnymi na rynku płynami chłodzącymi. Płyn Petrygo Q NEW może być przechowywany przez okres 5 lat od daty produkcji. Okres eksploatacji płynu w układzie chłodzenia wynosi minimum 3 lata lub 100 tys. kilometrów.

Płyn gotowy do użycia. Stosować zgodnie z instrukcją obsługi zalecaną przez producenta samochodu. Sugerowane uzupełnianie ubytków płynem Petrygo Q i Petrygo Q NEW.
 
Termin przydatności: 5 lat od daty przedstawionej na opakowaniu

Normy, aprobaty, specyfikacje

Spełnia wymagania norm: polskiej PN-C 40007:2000, amerykańskiej ASTM D 3306-03 i brytyjskiej British Standard BS 6580.
Wyrób wyprodukowano zgodnie z systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2008

Parametry fizyko-chemiczne

Parametr Jednostki Wartości Typowe
barwa różowa
gęstość w 20°C [g/ml] 1,065
temperatura wrzenia [°C] 107
pH 7,5
temperatura krystalizacji [°C] -35

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
 
 

Marki Grupy ORLEN