Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PLATINUM ULTOR BASIC 10W-40​​

​PLATINUM ULTOR BASIC 10W-40

​PLATINUM ULTOR BASIC 10W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
​API: CI-4
ACEA: E7 ​
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 10W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Półsyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy. Świetnie spełnia swoje zadania gwarantując bezawaryjną pracę silnika w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. ​
​Semi-synthetic, multigrade engine oil. Perfectly operates and guarantees failure-free engine operation in the most difficult operating conditions.
​Полусинтетическое всесезонное моторное масло. Отлично выполняет свои задачи, обеспечивая безотказную работу двигателя в самых сложных условиях эксплуатации.

Zastosowania

Application

Применение

​Rekomendowany do wysokoobciążonych silników Diesla w samochodach ciężarowych, ciężkim sprzęcie budowalnym, autobusach i ciągnikach siodłowych. Przeznaczony do silników spełniających normy emisji spalin Euro V, IV  i niższe.
​Recommended for high load diesel engines in trucks, heavy construction equipment, buses and tractor units. Designed for engines that meet Euro V, IV and lower exhaust emission standards.
​Рекомендуется для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, тяжелой строительной техники, автобусов и седельных тягачей. Предназначено для двигателей, соответствующих стандартам по выбросам выхлопных газов Euro V, IV и ниже.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

​​ ​
Parametry Jednostki Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 100˚C mm2/s 13,5
Wskaźnik lepkości - 145
Temperatura płynięcia​ ˚C​ -30
Temperatura zapłonu
˚C 220
​Całkowita liczba zasadowa ​mgKOH/g ​10
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
​​​​ ​
Parameters Units Typial values
Kinematic viscosity at 100˚C mm2/s 13,5
Viscosity index - 145
Pour point
˚C​ -30
Flash-point
˚C 220
​Total base number  ​mgKOH/g ​10
​​​​ ​
Параметры
Ед. изм. Стандартные значения
Кинематическая вязкость при  100˚C мм2
13,5
Индекс вязкости - 145
Температура текучести
˚C​ -30
Температура вспышки​
˚C 220
​Общее щелочное число  ​mgKOH/g ​10

 

Wersja

Version

Версия

/ 2022-04-29 08:12

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN