Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM MULTI STOU 10W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CG-4 API: GL-4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W-40
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Platinum Multi STOU 10W-40 to wysokiej jakości półsyntetyczny olej typu Super Tractor Oil Universal. Charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ochrony silnika podczas pracy w trudnych warunkach. Dzięki starannie dobranej formulacji doskonale smaruje również wszelkiego rodzaju przekładnie manualne, Powershift oraz CVT.
Platinum Multi STOU 10W-40 is a high-quality synthetic oil of the Super Tractor Oil Universal type. It is characterised by a very high level of protection for engines working in difficult conditions. Thanks to its carefully chosen formulation it provides excellent lubrication for all kinds of manual transmissions, PowerShifts and CVTs.
Platinum Multi STOU 10W-40 - это высококачественное полусинтетическое масло типа Super Tractor Oil Universal. Характеризуется очень высоким уровнем защиты двигателя во время работы в трудных условиях. Благодаря старательно подобранной формуле прекрасно смазывает также различного рода мануальные коробки переключения передач, автоматические Powershift и бесступенчатые (CVT).
 

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Multi STOU 10W-40 jest uniwersalnym olejem pozwalającym na aplikację w silnikach maszyn, przekładniach manualnych, Powershift, CVT. Może być z powodzeniem stosowany również w układach hydraulicznych oraz w mokrych hamulcach.
Platinum Multi STOU 10W-40 is a universal oil which can be used in machine engines, manual gearboxes, PowerShifts and CVTs. It can be successfully used in hydraulic systems and wet brakes.
Platinum Multi STOU 10W-40 является универсальным маслом, которое может быть использовано в двигателях машин, коробках переключения передач - мануальных, автоматических Powershift и бесступенчатых (CVT). С успехом можно применять также в гидравлических системах и в мокрых тормозах
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Spełnia wymagania:
Massey Ferguson M1145
Massey Ferguson M1144
NH024C
Ford M2C 159B3
Ford M2C 159C3
John Deere J27
New Holland 82009203
Ford M2C134D
Case MS1205
Case MS1206
Case MS 1209
Allison C4
Caterpillar TO-2
ZF 06B, ZF 06C, ZF 07B
ZF 03A, ZF05K ZF 07D
MB 227.1
MB 228.1

CCMS D4
Sperry Vickers/Eaton: M2950S
Sperry Vickers/Eaton: I-280-S
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid
AFNOR NFE68603E
Meets the requirements of:
Massey Ferguson M1145
Massey Ferguson M1144
NH024C
Ford M2C 159B3
Ford M2C 159C3
John Deere J27
New Holland 82009203
Ford M2C134D
Case MS1205
Case MS1206
Case MS1209
Allison C-4
Caterpillar TO-2
ZF 06B, ZF 06C, ZF 07B
ZF 03A, ZF 05K ZF 07D
MB 227.1
MB 228.1

CCMS D4
Sperry Vickers/Eaton: M2950S
Sperry Vickers/Eaton: I-280-S
Sauer Sundstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid
AFNOR NFE68603E

Отвечает требованиям:
Massey Ferguson M1145
Massey Ferguson M1144
NH024C
Ford M2C 159B3
Ford M2C 159C3
John Deere J27
New Holland 82009203
Ford M2C134D
Case MS1205
Case MS1206
Case MS 1209
Allison C4
Caterpillar TO-2
ZF 06B, ZF 06C, ZF 07B
ZF 03A, ZF05K ZF 07D
MB 227.1
MB 228.1

CCMS D4
Sperry Vickers/Eaton: M2950S
Sperry Vickers/Eaton: I-280-S
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid
AFNOR NFE68603E

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,4
wskaźnik lepkości - 153
temperatura płynięcia 0C -45
temperatura zapłonu 0C 216
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 10,9

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameter Unit Typical value
SAE viscosity grade - 10W-40
kinematic viscosity at 100°C mm2/s 14,4
viscosity index - 153
flow temperature 0C -45
flash-point 0C 216
TBN number Mg KOH/g 10,9
Параметры Единицы изм. Типичные значения
класс вязкости SAE - 10W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2/сек. 14,4
указатель вязкости - 153
температура текучести 0C -45
температура вспышки 0C 216
общее щелочное число TBN Mg KOH/g

10,9

 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN