Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM AGRO UTTO 10W-30

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: GL-4
Spełnia wymagania ISO HV, DIN HVLP
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Uniwersalny, wielosezonowy olej przekładniowo-hydrauliczny olej typu UTTO (Uniwersal Tractor Transmission Oil).
Doskonałe właściwości oleju zapewniają bezawaryjną pracę układów przekładniowych i hydraulicznych różnego rodzaju sprzętu rolniczego.

Gwarantuje:
• doskonałe właściwości smarne i przeciwzużyciowe,
• dobra kompatybilność z uszczelnieniami,
• tłumienie drgań układu,
• wysoką odporność na utlenianie
​Multipurpose multigrade transmission and hydraulic UTTO oil (Universal Tractor Transmission Oil).
Ideal oil properties ensure trouble-free operation of hydraulic systems and transmissions in various types of agricultural machinery.
Guarantee:
• excellent lubricating and anti-wear properties;
• good compatibility with sealing materials;
• dampening system vibrations;
• high reistance to oxidation
​Универсальное всесезонное трансмиссионное, гидравлическое масло типа UTTO (Uniwersal Tractor Transmission Oil).
Прекрасные свойства масла обеспечивают безаварийную работу трансмиссионных и гидравлических систем различной сельскохозяйственной техники.
Гарантирует:
• прекрасные смазочные и противоизносные свойства,
• хорошую совместимость с уплотнениями,
• гашение колебаний в системе,
• высокую стойкость к окислению.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Agro UTTO 10W-30 olej wielofunkcyjny olej rekomendowany do smarowania różnego typu przekładni (skrzynie biegów, przekładnie główne, kierownicze, mechanizmy różnicowe) oraz układów hydraulicznych zastosowanych w maszynach rolniczych różnych producentów. Odpowiedni do zastosowania w traktorach w których przekładnia manualna, mosty, osprzęt hydrauliczny oraz "mokre hamulce" smarowane są za pomocą jednego układu olejowego.
​Platinum Agro UTTO 10W-30 oil recommended for lubrication of various types of gears (gear boxes, main gears, steering gears, differentials) and hydraulic systems installed in machines of various manufacturers. Suitable for tractors where manual transmission, axles, hydraulic fittings and "wet brakes" are lubricated by one oil system.
​Многофункциональное масло Platinum Agro UTTO 10W-30 рекомендуется для смазывания различного рода трансмиссий (коробок передач, главных, рулевых передач, дифференциальных механизмов) и гидравлических систем сельскохозяйственных машин разных производителей. Может применяться в тракторах, в которых ручная передача, мосты, гидравлические системы и «мокрые тормоза» смазываются при помощи одной масляной системы.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Spełnia wymagania:
John Deere JDM J20C,
John Deere JDM J20D,    
Massey Ferguson CMS M1135, M1141 M1143, M1145              
Allison C4,                                               
AGCO POWERFLUID 821XL,            
Ford ESN M2C86-B/C
Ford ESN M2C134-D            
Case New Holland MAT 3540,3525,3509,3505,             
Case MS 1210,                                                        
FNHA-2-C-200.00,
FNHA-2-C-201.00,                                 
VOLVO CE WB 101,                                      
Caterpillar TO-2,                                    
Valtra G2-08,                                           
Valtra G2-B10,                                           
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F,   
Same; Landini; Deutz-Fahr,
Claas (oprócz przekładni Renault),
Fendt (oprócz przekładni Vario),
Komatsu,
Kubota UDT Fluid,
Parker Denison UTTO/THF (testy na pompach T6H20C, T5D, P46),
Vickers 35VQ25.

REKOMENDACJE, REFERENCJE
Farmtrac

​Suitable for use in tractors conforming to the following specifications:
John Deere JDM J20C,
John Deere JDM J20D,    
Massey Ferguson CMS M1135, M1141 M1143, M1145              
Allison C4,                                               
AGCO POWERFLUID 821XL,            
Ford ESN M2C86-B/C
Ford ESN M2C134-D            
Case New Holland MAT 3540,3525,3509,3505,             
Case MS 1210,                                                        
FNHA-2-C-200.00,
FNHA-2-C-201.00,                                 
VOLVO CE WB 101,                                      
Caterpillar TO-2,                                    
Valtra G2-08,                                           
Valtra G2-B10,                                           
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F,   
Same; Landini; Deutz-Fahr,
Claas (oprócz przekładni Renault),
Fendt (oprócz przekładni Vario),
Komatsu,
Kubota UDT Fluid,
Parker Denison UTTO/THF (testy na pompach T6H20C, T5D, P46),
Vickers 35VQ25.

RECOMMENDATIONS, REFERENCES
Farmtrac

​Подходит для применения в тракторах, для которых требуется следующая спецификация:
John Deere JDM J20C,
John Deere JDM J20D,    
Massey Ferguson CMS M1135, M1141 M1143, M1145              
Allison C4,                                               
AGCO POWERFLUID 821XL,            
Ford ESN M2C86-B/C
Ford ESN M2C134-D            
Case New Holland MAT 3540,3525,3509,3505,             
Case MS 1210,                                                        
FNHA-2-C-200.00,
FNHA-2-C-201.00,                                 
VOLVO CE WB 101,                                      
Caterpillar TO-2,                                    
Valtra G2-08,                                           
Valtra G2-B10,                                           
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F,   
Same; Landini; Deutz-Fahr,
Claas (oprócz przekładni Renault),
Fendt (oprócz przekładni Vario),
Komatsu,
Kubota UDT Fluid,
Parker Denison UTTO/THF (testy na pompach T6H20C, T5D, P46),
Vickers 35VQ25.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Farmtrac

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s  11,2
wskaźnik lepkości  130
temperatura płynięcia 0C  -37 
​temperatura zapłonu 0C ​200
​liczba zasadowa TBN ​mg KOH/g ​10,1
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
SAE viscosity grade - 10W-30
Kinematic viscosity at. 1000C mm2/s  11,2
Viscosity indexiscosity index  130
Flow temperature 0C  -37 
Flash point 0C ​200
​TBN base number ​mg KOH/g ​10,1
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each production batch.
Параметры  Единицы Типичные значения
класс вязкости SAE - 10W-30
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2  11,2
индекс вязкости  130
температура текучести 0C  -37 
​температура вспышки 0C ​200
щелочное число TBN ​ мг KOH/г  ​10,1
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN