Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30

PLATINUM ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30

PLATINUM ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30

Jakość: Quality class: Класс качества:
​API: FA-4/SN
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 5W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

PLATINUM ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 to nowoczesny, syntetyczny oraz paliwooszczędny olej do silników wysokoprężnych. Został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu zwiększonej ochrony oleju przed utlenianiem oraz utratą lepkości na skutek ścinania i napowietrzania. Produkt dedykowany do nowoczesnych silników wysokoprężnych wyposażonych w układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), filtr cząstek stałych (DPF) lub układ recyrkulacji spalin (EGR). 

PLATINUM ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 gwarantuje:

  • skuteczne smarowanie nawet w najcięższych warunkach eksploatacji,
  • zmniejszone zużycia paliwa,
  • wydłużone okresy pomiędzy wymianami,
  • łatwy rozruch silnika w ujemnych temperaturach

PLATINUM ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 is a modern, synthetic and fuel-saving oil for diesel engines. It is designed to provide enhanced oil protection against oxidation and loss of viscosity through shear and air entrainment. The product is intended for modern diesel engines equipped with a selective catalytic reduction (SCR) system, diesel particulate filter (DPF) or exhaust gas recirculation (EGR) system.

PLATINUM ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 guarantees: 
• effective lubrication even in the toughest operating conditions, 
• reduced fuel consumption, 
• extended periods between replacements, 
• easy engine start-up in sub-zero temperatures.

Zastosowania

Application

Применение

PLATINUM ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 jest zalecany do wysokoobciążonych silników Diesla m.in. w samochodach ciężarowych, autobusach oraz sprzęcie budowlanym. Technologia opracowana z myślą o najnowszej generacji jednostkach napędowych, co do których producent zaleca oleje w klasie jakości API: FA-4 oraz niskim HTHS (High Temperature High Shear). PLATINUM ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 charakteryzuje się niezawodnością podczas pracy zarówno w ruchu miejskim, pozamiejskim i autostradowym. Produkt dedykowany do silników spełniających normy emisji spalin Euro VI.

UWAGA: oleje spełniające klasyfikacje API: FA-4:

  • nie są zamienne, ani kompatybilne z olejami API: CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS i CH-4
  • nie są zalecane do stosowania z paliwami zawierającymi więcej niż 15 ppm siarki. W przypadku paliw o zawartości siarki powyżej 15 ppm należy zapoznać się z zaleceniami producenta silnika.

PLATINUM ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 is recommended for heavy duty diesel engines, including those found in trucks, buses and construction equipment. The technology has been developed for the latest generation of power units, in case of which the manufacturers recommend API quality class oils: FA-4 and low HTHS (High Temperature High Shear).

PLATINUM ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 is reliable during operation in urban, extra-urban and highway traffic. Product dedicated to engines that meet Euro VI exhaust emission standards.

NOTE: oils meeting API classification: FA-4:

• are not interchangeable or compatible with API oils: CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS and CH-4
• are not recommended for use with fuels containing more than 15 ppm of sulphur. In case of fuels with a sulphur content above 15 ppm, refer to the engine manufacturer's recommendations.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

​Aprobaty:
MB-Approval 228.61

Spełnia wymagania:
Cummins CES 20087
Detroit Diesel DDC 93K223
JASO DH-2
​Approvals:
MB-Approval 228.61

Meets the requirements:
Cummins CES 20087
Detroit Diesel DDC 93K223
JASO DH-2

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 100˚C mm2/s 12,0
Wskaźnik lepkości - 158
Całkowita liczba zasadowa mgKOH/g 9,7
Popiół siarczanowy % 0,97
Temperatura płynięcia ˚C -45
​HTHS ​mPa.s ​10
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
​SAE viscosity grade ​5W-30
Kinematic viscosity at. 100˚C mm2/s 12,0
Viscosity index - 158
TBN mgKOH/g 9,7
Sulphated ash % 0,97
Pour point ˚C -45
​HTHS ​mPa.s ​10
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN