Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM AGRO NOVO 15W-40​​

​PLATINUM AGRO NOVO 15W-40​

​PLATINUM AGRO NOVO 15W-40​

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CK-4/SN
ACEA: E9, E7
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wysokiej jakości, wielosezonowy olej silnikowy stworzony z myślą o rolnictwie. Dzięki nowoczesnej technologii Mid-SAPS olej jest zaliczany do kategorii olejów SHPD (Super High Performance Diesel). Przeznaczony do smarowania silników szerokiego spektrum maszyn rolniczych.

Gwarantuje:
• znakomitą wydajność silnika w każdych warunkach pracy,
• znakomite charakterystyki lepkościowo-temperaturowe,
• ograniczoną zawartość siarki, fosforu i popiołu siarczanowego ( Mid-SAPS) co znakomicie chroni i wydłuża żywotność filtrów cząstek stałych i innych urządzeń obróbki spalin ( EGR, SCR NOx),
• skuteczne smarowanie węzłów tarcia przy rozruchu zimnego silnika i pracy w niskich temperaturach,
• zapewnia efektywną ochronę i kontrolę przed zużyciem tłoka i gładzi cylindra( wear control),
• brak negatywnych oddziaływań na uszczelnienia silnika.

Top quality multi-grade engine oil developed for agriculture. The modern Mid-SAPS technology places it in the SHPD (Super High Performance Diesel) category of oil. It is intended for lubrication of engines of a broad range of agricultural machinery.

Guarantee:
• excellent engine performance in all operating conditions;
• excellent viscosity and temperature performance;
• reduced content of sulphur, phosphor and sulphate ash (Mid SAPS) for excellent protection and longer life of diesel particulate filters and other flue gas aftertreatment solutions (EGR, SCR NOx);
• effective lubrication of friction pairs while starting cold engine and operating at low temperatures;
• effective wear control of piston and cylinder bearing surface;
• no impact on engine sealing.

Высококачественное всесезонное моторное масло, созданное специально для сельского хозяйства. Благодаря современной технологии Mid-SAPS масло причисляется к категории масел SHPD (Super High Performance Diesel). Предназначено для смазывания двигателей широкого спектра сельскохозяйственных машин.
 
Гарантирует:

• высокую эффективность двигателя в любых рабочих условиях,
 • прекрасные вязкостно-температурные характеристики,
 • ограниченное содержание серы, фосфора и сульфатной золы (Mid-SAPS), что прекрасно защищает фильтры твердых частиц и других устройств для обработки выхлопных газов (EGR, SCR NOx) и продлевает срок их службы,
 • эффективное смазывание узлов трения при пуске холодного двигателя и работе при низкой температуре,
 • обеспечивает эффективную защиту от износа и контроль поршня и зеркала цилиндра (wear control),
 • отсутствие негативного влияния на герметизацию двигателя.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Agro NOVO 15W-40 to olej silnikowy rekomendowany do szerokiej gamy maszyn rolniczych mi.in. traktorów, kombajnów i innych maszyn rolniczych, dla których producent zaleca olej w klasie lepkości i jakości podanej w opisie produktu. Olej jest przeznaczony do wysokoprężnych silników Diesla pracujących w ciężkich warunkach pracy w polu, zarówno przy dużych obciążeniach. Odpowiedni do silników spełniających normy spalin. Doskonale sprawdza się w eksploatacji o każdej porze roku, w maszynach rolniczych pracujących w dużych i małych gospodarstwach, a także przy pracach komunalnych i pielęgnacji zieleni. Zapewnia także świetne właściwości podczas rozruchu w niskich temperaturach (przymrozki).

W zakresie emisji NOx oraz PM (cząstki stałe) zalecany do silników spełniających  normy Stage IV i IIIb. Nadaje się do pojazdów wyposażonych w filtr cząstek stałych (DPF - Diesel Particulate Filter), katalizator (DOC -Diesel Oxidation Catalyst ), układ Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR-  Selective catalytic reduction). Platinum Agro Novo 15W-40 może pracować z turbosprężarką VGT oraz z układem Common Rail

Platinum Agro NOVO 15W-40 is engine oil recommended for a broad range of agricultural machinery, including tractors, combines and other machines with this viscosity and quality grade specified by manufacturers. The oil is intended for heavy duty diesel engines operated in fields and in extreme load conditions. Suitable for use in engines meeting emission standards. It is suitable for use at any season of the year, in agricultural machinery operated on small and large farms, in municipal works and landscape maintenance. Provides excellent lubrication while starting engines in low temperatures (freezing).

Platinum Agro NOVO 15W-40 – это моторное масло, рекомендованное для широкого спектра сельскохозяйственных машин, в частности, тракторов, комбайнов и другой техники, для которых производитель рекомендует масло тех классов вязкости и качества, которые указаны в описании продукта. Масло предназначено для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях работы в поле, также при высоких нагрузках. Подходит для двигателей, отвечающих нормам токсичности выхлопных газов. Прекрасно выполняют свои функции при эксплуатации в любое время года, в сельскохозяйственных машинах, работающих в крупных и малых хозяйствах, а также при проведении коммунальных работ и уходе за зелеными насаждениями. Облегчает пуск при низкой температуре (заморозки).

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

APROBATY: 
MB-Approval 228.31
Volvo VDS-4.5
Renault RVI RLD-3,
Mack EO-S 4.5
This product meets Cummins Eng. Std. CES20086

SPEŁNIA WYMAGANIA:
MAN M 3775
MAN M 3575
Deutz DQC III- 18LA
MTU Type 2.1
Caterpillar ECF-3
Detroit Diesel 93K222
Ford WSS-M2C171-F1
Allison TES 439
JASO DH-2
 
REKOMENDACJE, REFERENCJE
Farmtrac

APPROVALS: 
MB-Approval 228.31
Volvo VDS-4.5
Renault RVI RLD-3,
Mack EO-S 4.5
This product meets Cummins Eng. Std. CES20086

MEET REQUIREMENTS:
MAN M 3775
MAN M 3575
Deutz DQC III- 18LA
MTU Type 2.1
Caterpillar ECF-3
Detroit Diesel 93K222
Ford WSS-M2C171-F1
Allison TES 439
JASO DH-2

RECOMMENDATIONS, REFERENCES
Farmtrac
Oдобрения:

MB-Approval 228.31
Volvo VDS-4.5
Renault RVI RLD-3,
Mack EO-S 4.5
This product meets Cummins Eng. Std. CES20086

Отвечает требованиям:
MAN M 3775
MAN M 3575
Deutz DQC III- 18LA
MTU Type 2.1
Caterpillar ECF-3
Detroit Diesel 93K222
Ford WSS-M2C171-F1
Allison TES 439
JASO DH-2

РЕКОМЕНДАЦИИ
Farmtrac ​

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,8
wskaźnik lepkości - 135
temperatura płynięcia 0C -31
temperatura zapłonu 0C 231
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 8,0
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,8
wskaźnik lepkości - 135
temperatura płynięcia 0C -31
temperatura zapłonu 0C 231
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 8,0
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Параметры
Единицы
Типичные значения
класс вязкости SAE
-
15W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C
мм2/с
14,8
индекс вязкости
-
135
температура текучести
0C
-31
температура вспышки
0C
231
щелочное число TBN
мг KOH/г
8,0
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN