Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PETRYGO FORCE G13​​​​​​​

​PETRYGO FORCE G13​​​​​​

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Petrygo FORCE G13 to najnowszej generacji płyn chłodniczy rekomendowany do stosowania w układach chłodniczych samochodów należących do grupy VW min.: Volkswagen, Audi, Skoda, Seat czego potwierdzeniem jest uzyskana aprobata TL 774-J (G13).

Produkowany jest na bazie wysokiej jakości glikolu etylenowego i gliceryny oraz innowacyjnym pod kątem technologicznym pakiecie dodatków uszlachetniających na bazie technologii kwasów organicznych i krzemianów (Si-OAT). Nie zawiera toksycznych azotynów, fosforanów i amin. Produkt wolny od boranów.

Płyn zabezpiecza przed powstawaniem ognisk korozji i kawitacją w okresie 5 lat lub przebiegu 250 tys. km. Jest odporny na zamarzanie do -35°C i zapewnia doskonałą ochronę silnika przed przegrzaniem.

  • Posiada wzorcowe parametry wymiany ciepła.
  • Doskonale chroni układ chłodzenia przed korozją i kawitacją.
  • Bezpieczny dla elementów gumowych i z tworzyw sztucznych.
  • Gwarantowana temperatura krystalizacji -35°C.
  • Chroni układ przed przegrzaniem.
  • Zapobiega powstawaniu osadów i kamienia.
  • Dedykowany do samochodów grupy VW.
​​The new generation coolant, based on ethylene glycol and glycerine and an innovative technology of organic acids and silicates (Si-OAT). Free of toxic nitrites, phosphates and amines and free of borates. The fluid is frost resistant up to -35°C and provides excellent protection against engine overheating. Complete protection of the system for 5 years or 250,000 km.

Benefits:
• model heat exchange parameters
• excellent protection of the cooling system against corrosion and cavitation
• safe for rubber and plastic elements
• guaranteed crystallization temperature -35°C
• protects the system against overheating up to +110°C
• prevents deposits and limescale

Zastosowania

Application

Применение

Przeznaczony do chłodzenia wszystkich typów silników w samochodach osobowych i ciężarowych wyposażonych w chłodnice stalowe, aluminiowe i układy mieszane.

Płyn Petrygo FORCE G13 jest kompatybilny z większością płynów chłodzących na bazie glikolu etylenowego w standardzie G12++ i G13. Jednak w celu uzyskania optymalnej ochrony przed korozją i stabilności inhibitora zalecane jest uzupełnienie ubytków płynem Petrygo FORCE G13.

Termin przydatności liczony od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu wynosi 5 lat przechowywania w opakowaniu szczelnie zamkniętym + 5 lat pracy w układzie. Pojemnik należy przechowywać szczelnie zamknięty​.

​​PETRYGO FORCE G13 is a state-of-the-art coolant designed to cool all types of engines in cars and trucks equipped with steel radiators, aluminium radiators and mixed systems.
Fully miscible with G13 standard fluids. Fulfils warranty conditions for engines with dedicated G12++ and G13 fluids.
Shelf life: 5 years in case of storage in a sealed container + 5 years of use in the cooling system.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Aprobaty:
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-J (G13)

Spełnia wymagania:
PN-C-40007:2000
ASTM D3306
BS 6580
AFNOR NFR 15-601

Wyrób wyprodukowano zgodnie z systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015.​
Approvals:
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-J (G13)

Meets requirements:
PN-C-40007:2000
ASTM D3306
BS 6580
AFNOR NFR 15-601

Manufactured according to the PNEN ISO 9001:2015 quality management system.

Opakowania

Packaging

Тара

​​Butelka 1L, Kanister 2L, Kanister 5L.
​​Bottle 1L, Canister 2L, Canister 5L​

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

​​
Parametr Jednostki Wartości Typowe
Barwa [-] fioletowa
Gęstość w 15°C [g/ml] 1,080
Temperatura wrzenia [°C] 110
pH [-] 8,2
Temperatura krystalizacji [°C] -35

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
​​​​
Parameters Units Typical Values
Colour violets
Density at 15°C [g/ml] 1,080
Boiling point [°C] 110
pH 8,2
Crystallization temperature [°C] -35,9

The above physico-chemical specifications are typical values.    Actual  values are described on quality certificates for each product batch.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2022-08-29 13:46

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN