Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​ORLEN OIL CS1

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

image003.pngOlej został opracowany w ramach prowadzonego projektu Projekt POIG.01.03.01-12-104/12-00 „Opracowanie i wdrożenie nowej generacji środków chłodząco-smarujących zawierających w swym składzie dodatki nanocząstek, przeznaczonych do procesu ciągnienia drutów stalowych” współfinansowanego przez NCBiR

Olej ORLEN OIL CS1 to olej  do ciągnienia drutów stalowych produkowany w oparciu o głęboko rafinowany olej bazowy charakteryzujący się niewielką zawartością węglowodorów o charakterze parafinowym. W skald oleju zostały wkomponowane specjalnie wyselekcjonowane nano związki. Rozmiar nanocząstek i ich skład został tak zaprojektowany aby wspomagać działanie konwencjonalnych dodatków typu EP i AW i tym samym zapewnić odpowiednie parametry siłowe procesu ciągnienia drutów stalowych. 

Zastosowania

Application

Применение

​Olej ORLEN OIL CS1 stosuje się przy ciągnieniu drutów stalowych na średniociągach  i cienkociągach. Olej ORLEN OIL CS1 pozwala na:

  • Poprawę warunków BHP procesu ciągnienia drutów stalowych poprzez eliminację mydeł i  proszków ciągarniczych,
  • Wydłużenie żywotności narzędzi ciagarniczych,
  • Redukcję parametrów siłowych procesu ciągnienia drutów stalowych.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 290
Średnica skazy mm 0,6 
Współczynnik zużycia pod obciążeniem kG 50
Obciążenie zespawania kG 350
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Olej został opracowany w ramach prowadzonego projektu Projekt POIG.01.03.01-12-104/12-00 „Opracowanie i wdrożenie nowej generacji środków chłodząco-smarujących zawierających w swym składzie dodatki nanocząstek, przeznaczonych do procesu ciągnienia drutów stalowych” współfinansowanego przez NCBiR

 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN