Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

HYDROL EXTRA L-HV

Jakość: Quality class: Класс качества:
​ISO 6743/4 – HV
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​ISO VG: 32, 46, 68
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

HYDROL EXTRA L-HV to olej hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości i doskonałej odporności na ścinanie. Dzięki specjalnie zaprojektowanej recepturze zapobiega tworzeniu kwasów i szlamu w wyniku utleniania oleju szczególnie w bardzo ciężkich warunkach pracy i wysokich temperaturach. Dzięki wyjątkowym właściwościom zapewnia wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju, obniża czasy przestoju, koszty remontów i konserwacji układów hydraulicznych, a także ogranicza awarie.

HYDROL EXTRA L-HV zawiera innowacyjne optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające zabezpieczające układ olejowy przed korozją. Posiada wyjątkowe właściwości ochrony przed zużyciem powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych. Zapewnia bardzo dobrą filtrowalność nawet w układach zanieczyszczonych niewielkimi ilościami wody. Wysoki wskaźnik lepkości oraz doskonałe właściwości niskotemperaturowe zapewniają pracę w szerokim zakresie temperatur oraz zapewniają bezproblemowy rozruch w bardzo niskich temperaturach otoczenia.

​The hydraulic oil of high viscosity index and excellent shear stability. With a specifically designed formulation it prevents the formation of fatty acids and sludge in result of oil oxidation, especially in very severe operating conditions and high temperatures. Thanks to the outstanding performance characteristics it provides extended change intervals, it reduces downtime, the cost of repair and maintenance of hydraulic systems, and limits the number of breakdowns. The oil contains innovative enriching additives selected optimally to protect the oil system against corrosion. It has exceptional properties of surface anti-wear protection of the friction components in the hydraulic pump systems. It provides a very good filterability even in systems contaminated with small amounts of water. High viscosity index and excellent low temperature properties ensure operation in a wide range of temperatures and provide a smooth start-up at very low ambient temperatures.
 

Zastosowania

Application

Применение

​Olej hydrauliczny HYDROL EXTRA L-HV przeznaczony jest głównie do smarowania układów hydraulicznych mobilnych maszyn budowlanych i górniczych pracujących w bardzo trudnych warunkach (ciśnienie pracy w pompach hydraulicznych do 50MPa), zmiennej temperaturze i wilgotności powietrza. Olej z powodzeniem może być stosowany w stacjonarnych maszynach przemysłowych zapewniając doskonałe smarowanie układów przeniesienia siły, napędu i sterowania hydraulicznego mechanizmów regulujących i sterujących, przekładni hydraulicznych, oraz innych podobnych urządzeń.
​Hydraulic oil HYDROL EXTRA L-HV is designed primarily for the lubrication of mobile hydraulic construction and mining equipment working in very difficult conditions, variable temperature and humidity. The oil can be successfully used in stationary industrial machinery providing excellent lubrication for power transmission systems, the drive and hydraulic control of regulation and control mechanisms, hydraulic transmission, and other similar devices.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

​ISO 11158
DIN 51524 cz.3
Parker Denison: HF-0, HF-1, HF-2
Eaton (Vickers): I-286-S, M-2950-S
​ISO 11158
DIN 51524 cz.3
Parker Denison: HF-0, HF-1, HF-2
Eaton (Vickers): I-286-S, M-2950-S
 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr [Norma] Jednostka Wartości typowe
Produkty​ 32/46/68​​
​Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, ISO 3104 mm2/s​ 32,7 / 45,3 / 66​
​Wskaźniki lepkości, ISO 2909 -​​ 151 / 150 / 150​
​Temperatura płynięcia, ISO 3016 °C​ -42 / -39 / -39​
Odporność na pienienie, ISO 6247: ​ml
​I sekwencja ​​ml ​20/0​
​II sekwencja ​ml​ ​30/0
III sekwencja​ ​​ml ​​20/0​
​Korozja na miedzi, 24h/100°C, ISO 2160 wzorce​ 1​​
Deemulgowalność w 54°C​, ISO 6614 m​in​ ​10 / 15 / 20
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi
Parameters Unit Results
ISO VG viscosity grade 32/46/68​​
​Kinematic viscosity at 40°C mm2/s​ 32,7 / 45,3 / 66​
​Viscosity index -​​ 151 / 150 / 150​
​Pour point °C​ -42 / -39 / -39​
​Resistance to foaming - sequence 1 ​​ml ​20/0​
Resistance to foaming - ​sequence 2 ​ml​ ​30/0
Resistance to foaming - sequence 3​ ​​ml ​​20/0​
​Corrosion on copper, 24h/100°C level​ 1​​
Demulsibility at 54°C ​min. ​10 / 15 / 20
Note: The above physicochemical parameter values are typical values
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN