Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​HONOL K

​HONOL K

​HONOL K

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Olej Honol K jest wytwarzany na bazie głęboko rafinowanego oleju mineralnego uszlachetnianego dodatkami o działaniu przeciwkorozyjnym, antyutleniającym oraz dodatkami poprawiającymi własności smarne i odporność na pienienie.

Zastosowania

Application

Применение

​Olej do honowania Honol K stosuje się do wygładzania i honowania elementów ze stali i żeliwa.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wartości typowe
​Lepkość kinametyczna w temperaturze 200C ​mm2/s ​6,5
​Temperatura zapłonu w tyglu otwartym 
0C
​120
Liczba zmydlenia
mg KOH/g
13
Obciążenia zespawaniem
kG
160
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2019-02-06 14:30

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN