Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​HARTEX WZ

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Olej Hartex WZ wytwarzany jest w oparciu o wysokorafinowane bazy olejowe pochodzenia naftowego i zestaw dodatków zapewniających optymalną szybkość chłodzenia oleju oraz zapobiegających powstawania laków i osadów na powierzchniach hartowanych elementów żeliwnych i stalowych.
Hartex WZ oil is manufactured from highly refined petroleum base oils and set of additives that provide optimal cooling rate and prevent varnish and sludge formation on the surfaces of quenched cast iron or steel elements.
 

Zastosowania

Application

Применение

​Olej do hartowania Hartex WZ przeznaczony jest do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali w piecach z kontrolowaną atmosferą, dla których wymagana jest wysoka czystość powierzchni hartowanych elementów.

Zalecane temperatury kąpieli olejowej:
· Hartex WZ: 40-80°C
Hartex WZ quenching oil is intended for facilitating heat treatment of steel and cast iron in furnaces with controlled atmosphere, where high purity of surfaces of quenched elements is required.
Recommended bath temperatures:
·         Hartex WZ: 40-80°C,
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wartości typowe
​Lepkość kinametyczna w temperaturze 200C ​mm2/s ​30
​Temperatura zapłonu, t.o.
0C
165​0C
Temperatura płynięcia
0C
-33​0C
Liczba kwasowa
mg KOH/g
0,02
​Pozostałość po spopieleniu ​% ​0,004
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Properties Unit Value
Kinematic Viscosity in 200C mm2/s 30
Flash point °C 165°C
Pour point °C -33°C
Acid number mg KOH/g 0.02
Ash content % 0.004
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN