Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​HARTEX 70 XKP

​HARTEX 70 XKP

​HARTEX 70 XKP

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Olej Hartex 70 XKP wytwarzany jest w oparciu starannie wyselekcjonowane wysokorafinowane bazy olejowe pochodzenia naftowego i ultra nowoczesny pakiet dodatków zapewniających zwiększoną szybkość chłodzenia oleju, przeciwdziałających powstawaniu osadów na powierzchniach hartowanych elementów żeliwnych i stalowych. Nowa generacja dodatków gwarantuje dużą stabilność termooksydacyjną oleju.
​ Масло HARTEX 70 XKP производится на основе тщательно отобранных минеральных масел высокой степени очистки и набора современных присадок, обеспечивающих ускоренное охлаждение масла, предотвращающих образование отложений на закаляемых поверхностях стальных и чугунных изделий. Присадки нового поколения обеспечивают высокую термоокислительную стабильность масла.

Zastosowania

Application

Применение

​Olej do hartowania Hartex 70 XKP przeznaczony jest do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali, szczególnie w
zamkniętych piecach z kontrolowaną atmosferą, dla których wymagana jest wysoka czystość powierzchni hartowanych
elementów. Hartex 70XKP gwarantuje:
· Wysoką skuteczność chłodzenia,
· Długotrwałe zachowanie prędkości chłodzenia,
· Dużą wytrzymałość na zużycie.
Zalecane temperatury kąpieli olejowej:
· Hartex 70XKP: 40-80°C

​ Закалочные масла HARTEX 70 XKP предназначены для операций термообработки чугунных и стальных компонентов, особенно в закрытых печах с регулируемой атмосферой, при которых требуется высокая степень чистоты обрабатываемых поверхностей. HARTEX 70 XKP обеспечивает:

  • Высокую эффективность охлаждения,
  • Длительное сохранение скорости охлаждения,
  • Высокую износостойкость.


Рекомендуемая температура масляной ванны:

  • HARTEX70 XKP: 40-80°C

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wartości typowe
​Lepkość kinametyczna w temperaturze 400C ​mm2/s ​41
​Temperatura zapłonu, t.o/t.z.
0C
​195
Szybkość chłodzenia
0C/s
100
Pozostałość po spopieleniu
%
0,1
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Параметры Ед.изм. Стандартные
значения
​Кинематическая вязкость при температуре  400C мм/s ​41
​Температура вспышки   о.т./з.т.
0C
​195
Скорость охлаждения
0C/s
100
Зольный остаток после сжигания
%
0,1
ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Реальные значения указываются в сертификатах качества, прилагаемых  к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN