Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Oleje Orlen Oil dla przemysłu

​FREZOL EP 32

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​ISO VG: 32
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Olej Frezol EP 32 jest nowoczesnym olejem do obróbki metali skrawaniem komponowanym w oparciu o wysokojakościowe oleje bazowe oraz dodatki uszlachetniające podnoszące własności przeciwkorozyjne, przeciwutleniające, przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe. Olej Frezol EP 32 nie zawiera związków chloru, fosforu oraz metali ciężkich.
 

Zastosowania

Application

Применение

​Olej Frezol EP 32 jako gotowa ciecz chłodząco-smarująca przeznaczony jest do stosowania w operacjach: toczenia, przeciągania, frezowania, dłutowania, w tych procesach obróbczych, które wymagają stosowania chłodziwa o wysokiej wytrzymałości filmu smarowego. Zalecany do obróbki stali nierdzewnych i kwasoodpornych.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wartości typowe
​Lepkość kinametyczna w temperaturze 400C ​mm2/s ​33,2
​Liczba kwasowa ​mg KOH/g ​0,12
​Temperatura zapłonu t.o.
0C
​205
Liczba zasadowa TBN
mg KOH/g
13,2
Działania korodujące na płytkach stalowych 200C/24h

-

wytrzymuje
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN