Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kariera

Baner-mlodzi-w-ORLENOIL2-3.jpg

Relacje wewnątrz firmy

 

 Sukces Firmy i warunki pracy w ORLEN OIL uwarunkowane są w ogromnej  mierze od postawy wszystkich Pracowników. Zależą one także od poczucia  odpowiedzialności za Firmę oraz od atmosfery i lojalności wobec Organizacji.

 ​​​Czynniki te dają możliwość pełniejszego wykorzystania zdolności i  umiejętności wszystkich zatrudnionych osób, co wpływa na efektywność  funkcjonowania firmy oraz na pomyślny rozwój jej Pracowników. 


 

Tytuł Solidnego Pracodawcy

 

Tytuł Solidnego Pracodawcy otrzymany czterokrotnie z rzędu za lata: 2009 - 2012 gwarantuje swoim pracownikom:

- godne, bezpieczne i przyjazne warunki pracy; 
- równe szanse zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego zgodnego ze strategią rozwoju Firmy; 
- środowisko pracy oparte na wzajemnym szacunku i tolerancji;

 Nagroda przyznawana była Spółce ORLEN OIL przez Kapitułę Programu „Solidnego  Pracodawcy Roku”, w ramach kolejnych edycji ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego  przez wydawcę dodatków gospodarczych ukazujących się w Gazecie Prawnej i  Rzeczpospolitej - Grupę Media Partner. Wśród kryteriów decydujących o wyborze laureatów  znalazły się: warunki pracy, terminowość wypłat, warunki socjalne, ścieżki kariery,  wewnętrzne i zewnętrzne opinie o firmie, a także dynamika zatrudnienia. Celem konkursu  było uhonorowanie podmiotów gospodarczych charakteryzujących się wzorcową polityką  personalną oraz innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu HR.

 

 

Rozwój pracowników

 

 

 Firma, kładąc szczególny nacisk na rozwój swoich pracowników, powołała do życia „Akademię  ORLEN OIL”, której założeniem jest dostarczanie i rozwijanie wiedzy fachowej, niezbędnej dla  osób biorących czynny udział w tworzeniu naszej przewagi konkurencyjnej.

 

W ramach Akademii ORLEN OIL zostały uruchomione takie projekty szkoleniowe jak: Energetyczne Przywództwo i Liga Mistrzów, doskonalące umiejętności menedżerskie oraz interpersonalne. Projekty szkoleniowe działające pod szyldem Akademii to również działania  dedykowane bezpośrednio dla osób biorących czynny udział w procesach sprzedażowych i promocyjnych realizowanych przez Spółkę.

 

Akademia jest projektem integrującym pracowników Spółki w ramach wspólnego celu jakim jest dążenie do ciągłego zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

 
Kontakt:
Adres: ORLEN OIL Sp. z o.o.
Biuro Procesów HR
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków
Telefon: +48 12 665 55 00
 
 
 
 
 

Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

​ 

 
 

Marki Grupy ORLEN