Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

TRANSOL V 32

​​TRANSOL V 32​​

TRANSOL V 32

Jakość: Quality class: Класс качества:
DIN 51524 cz.2 HLP
DIN 51517 cz.3 CLP
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 32

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wysokiej jakości olej hydrauliczno-przekładniowy do przemysłowych stacjonarnych sprzęgieł i przekładni hydrodynamicznych produkowany z wysokiej jakości, hydrorafinowanych olejów mineralnych. Zawiera optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające takie jak antyutleniacze, inhibitory korozji, pasywatory metali kolorowych oraz dodatki EP. Dzięki wyjątkowym właściwością odporności na utlenianie zapewnia wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju, obniża czasy przestoju i koszty remontów.

Charakteryzuje się:
· bardzo wysoka odpornością na utlenianie,
· wysoką zdolnością do wydzielania powietrza,
· bardzo dobrymi właściwościami antykorozyjnymi i antyrdzewnymi,
· bardzo dobrymi właściwościami przeciwzużyciowymi,
· dobrą odpornością na emulgowanie i pienienie.
​High-quality hydraulic and gear oil for stationary industrial couplings and hydrodynamic transmissions, obtained from high-quality hydrofined mineral oils. It contains optimally matched enhancement additives, such as antioxidants, corrosion inhibitors, non-ferrous metal passivators as well as extreme pressure (EP) additives. With its unique oxidation resistance, it ensures longer intervals between oil changes, shorter down-times and lower overhaul costs.
 
It is characterized by:
  • excellent resistance to oxidation
  • good air separation properties
  • excellent corrosion and rust resistance
  • excellent wear resistance
  • good emulsification and foaming resistance
Высокого качества гидравлическо-трансмиссионное масло для смазывания промышленных стационарных муфт сцепления и гидродинамических передач производим из высокого качества гидроочищенных минеральных масел. Содержит оптимально подобранные облагораживающие добавки, такие как антиокислители, антикоррозионные ингибиторы, пассиваторы цветных металлов, а также добавки EP. Благодаря отличной стойкости к окислению, масло обладает увеличенным интервалам замены, а также сокращается время простоя и снижаются расходы на техническое обслуживание.

Оно гарантирует:
• Отличную стойкость к окислению,
• Высокую способность масла к выделению воздуха,
• Отличные антикоррозионные параметры,
• Отличные параметры против изнашивания,
• хорошую устойчивость к деэмульгированию и пенообразованию

Zastosowania

Application

Применение

Olej Transol V 32 przeznaczony jest do stosowania w sprzęgłach i przekładniach hydrodynamicznych maszyn pracujących w ciężkich warunkach ruchowych m.in. w przemyśle energetycznym i budowlanym.
Transol V 32 oil is intended for use in couplings and hydrodynamic transmissions in machines operated in heavy-duty conditions in such industries as power and construction.
Масло Transol V 32 предназначено для смазывания муфт сцепления и гидродинамических передач в машинах, работающих в тяжелых условиях, в том числе, в энергетике и строительной промышленности.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Aprobaty:
· Voith Turbo 3625-006058 – Hydrodynamiczne przekładnie regulowane z kołami zębatymi stożkowymi o wymiarach od 1 do 4 typu R B1-B4,
· Voith Turbo 3625-006072 – Hydrodynamiczne sprzęgła regulowane typu S oraz hydrodynamiczne zmienniki momentu typu E,
· Voith Turbo 3625-006073 – Hydrodynamiczne przekładnie regulowane typu R oraz hydrodynamiczne zmienniki momentu typu EA / EH,
· Voith Turbo 3625-008426 – Hydrodynamiczne przekładnie regulowane typu R – podniesione właściwości przenoszenia obciążeń.
Approvals:
• Voith Turbo 3625-006058 – Adjustable hydrodynamic transmissions with bevel gears sized 1 to 4, Type R B1-B4
• Voith Turbo 3625-006072 – Adjustable hydrodynamic Type S couplings and hydrodynamic Type E torque converters
• Voith Turbo 3625-006073 – Adjustable hydrodynamic Type R transmissions and hydrodynamic Type EA/EH torque converters
• Voith Turbo 3625-008426 – Adjustable hydrodynamic Type R transmissions – improved load bearing capacity.
Одобрения:
• Voith Turbo 3625-006058 – Регулируемые гидродинамические передачи с конусообразными трубчатыми передачами размером от 1 до 4 типа R B1-B4,
• Voith Turbo 3625-006072 – Регулируемые гидродинамические муфты сцепления типа S, а также гидродинамические преобразователи крутящего момента типа E,
• Voith Turbo 3625-006073 – Регулируемые гидродинамические передачи типа R, а также гидродинамические преобразователи крутящего момента типа EA / EH,
• Voith Turbo 3625-008426 – Регулируемые гидродинамические передачи типа R – повышение способности переношения экстремально тяжелых нагрузок.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostka Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 31,1
Wskaźnik lepkości - 105
Temperatura płynięcia 0C -36
Temperatura zapłonu 0C 218
Demulgowatość w 540C min 30
Test FZG – A/8.3/90 - > 12
Test Micropitting – GT-C8.3/90 - > 10
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Параметры

Единицы

Результат

Кинематическая вязкость при темп. 40oC

мм2/сек

31,1

класс вязкости по SAE

-

105

температура текучести

oC

- 36

способность к деэмульгированию при темп. 54oC

 

мин

 

30

температура воспламенения

oC

218

FZG тест – A/8.3/90

-

>12

Micropitting тест – GT-C8.3/90

-

>10

Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями.

 

Wersja

Version

Версия

/ 28.01.2019 13:22

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN