Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PLATINUM PRO C3 5W–40

​​PLATINUM PRO C3 5W–40

​​PLATINUM PRO C3 5W–40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SN/SM/CF
ACEA: C3
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 5W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Platinum PRO to najnowsza generacja profesjonalnych olejów silnikowych z rewolucyjną technologią SMART Formula oraz systemem podwójnej filtracji oleju.

Platinum PRO spełnia, bądź przewyższa najnowsze wymagania producentów samochodów. Podwójna filtracja to gwarancja najwyższej jakości i zapewnienie wyjątkowej czystości oleju. SMART Formula to pewność i niezawodność silnika pojazdu w każdej sytuacji:

• wyjątkowa ochrona silnika w każdych warunkach użytkowania;
• obniżenie kosztów eksploatacji poprzez oszczędność paliwa;
• zmniejszenie emisji związków szkodliwych dla środowiska naturalnego.
Platinum PRO is the latest generation of professional engine oil with the revolutionary SMART Formula and double filtration system.
Platinum PRO complies with or exceeds the latest requirements of car manufacturers. Double filtration guarantees the highest quality and exceptional purity of the oil. SMART Formula means confidence and reliability of the engine in all circumstances:
- exceptional engine protection under all kinds of conditions;
- lower costs of operation due to reduced fuel consumption;
- reduction in the emission of environmentally harmful substances.
Platinum PRO – это последнее поколение профессиональных моторных масел с революционной технологией SMART Formula и системой двойной фильтрации масла.
Platinum PRO выполняет или превосходит новейшие требования производителей автомобилей. Двойная фильтрация – это гарантия высочайшего качества и обеспечение исключительной чистоты масла. SMART Formula – это надежность и бесперебойная работа двигателя транспортного средства в любой ситуации:
- исключительная защита двигателя в любых условиях эксплуатации;
- снижение эксплуатационных затрат посредством экономии топлива;
- уменьшение выбросов вредных веществ для окружающей среды.

Zastosowania

Application

Применение

​Platinum PRO C3 5W-40 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji w silnikach samochodów osobowych i dostawczych, głównie wysokoprężnych koncernu Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) wyposażonych w system wtrysku oparty na pompowtryskiwaczach.

Odpowiedni również do zastosowania w silnikach benzynowych pracujących w różnych warunkach eksploatacji zarówno latem jak i zimą. Platinum PRO C3 5W-40 jest kompatybilny z urządzeniami obróbki spalin takimi jak: DPF – filtr cząstek stałych i TWC – katalizator trójfunkcyjny.

Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 6.
Platinum PRO C3 5W-40 has been designed for all-year lubrication of cars and vans, mainly with Diesel engines by Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) with unit injectors.
It is also suitable for petrol engines operating in variable conditions, both in winter and in summer. Platinum PRO C3 5W-40 is compatible with exhaust gas treatment devices, such as: Diesel particulate filter and three-way catalytic converter.
It is recommended for vehicles compliant with the Euro 6 standard.
Platinum PRO C3 5W-40 предназначено для круглогодичной эксплуатации в двигателях легковых и грузовых автомобилей, в основном, дизельных, концерна Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), оборудованных системой впрыска насос-форсунками.
Пригодно также для использования в бензиновых двигателях, работающих в разных условиях эксплуатации, как летом, так и зимой. Platinum PRO C3 5W-40 совместимо с такими устройствами обработки продуктов сгорания, как: DPF фильтр твёрдых частиц и TWC трёхфункциональный катализатор.
Рекомендовано для транспортных средств, соответствующим нормам Euro 6.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

​Aprobaty:
VW 505.00/505.01
MB-Approval 229.31       
MB-Approval 226.5
Renault RN0700/0710
Porsche A40

Spełnia wymagania:
Ford WSS-M2C917A
BMW Longlife-04

​Approvals:
VW 505.00/505.01
MB-Approval 229.31       
MB-Approval 226.5
Renault RN0700/0710
Porsche A40

Meets requirements of:
Ford WSS-M2C917A
BMW Longlife-04

Oдобрения:
VW 505.00/505.01
MB-Approval 229.31       
MB-Approval 226.5
Renault RN0700/0710
Porsche A40

Соответствует требованиям:
Ford WSS-M2C917A
BMW Longlife-04

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 13,9
wskaźnik lepkości - 151
lepkość strukturalna CSS w -300C mPa*s 6100
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 7,8
popiół siarczanowy % 0,79
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 9,0

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameter Unit Typical value
SAE viscosity grade - 5W-40
kinematic viscosity at 100°C mm2/s 13,9
viscosity index - 151
structural viscosity CCS at -30°C mPa*s 6100
TBN Mg KOH/g 7,8
sulphated ash % 0,79
Noack volatility % (m/m) 9,0
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE - 5W-40
Кинематическая вязкость при темп.1000C mm2/s 13,9
Коэффициент вязкости - 151
Структурная вязкость CCS  -30°C mPa*s 6100
Общее щелочное число TBN Mg KOH/g 7,8
Сульфатная зола % 0,79
Испаряемость по методу Ноака % (m/m) 9,0
 

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN