Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

Ogłoszenia i przetargi

Temat Zawartość Pobierz
Numer postępowania: 2011/106/GN  
Ogłoszenia i przetargi: 8/23/2011  
Termin skł. ofert: 9/10/2011  
Ogłoszenie o zamówieniu:
​ORLEN OIL based in Cracow, leading manufacturer of lubricants, part of the Capital Group of PKN ORLEN S.A. is looking for engineering companies interested in preparation of the basic design for construction of hydro-refing plant for lubricants including catalyst selection.
RFI HROS_en.pdf
SIWZ:
Zapytania i odpowiedzi:
Protesty:
Rozstrzygnięcie protestów:
Modyfikacje specyfikacji:

« back

 
 
 

ORLEN Group brands