Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Polityka prywatności i cookies

Jako Firma, dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Partnerów były właściwie zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz Unii Europejskiej. Poniżej informacje na temat naszej Polityki Prywatności.   

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest ORLEN OIL Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 114, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722, NIP: 675-11-90-702, kapitał zakładowy: 75 093 000,00 zł
 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 
Napisz do nas maila lub pismo, zgodnie z podanymi poniżej danymi teleadresowymi:
 • adres e-mail: daneosobowe@orlenoil.pl
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ORLEN OIL Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków.  
 

Skąd mamy Twoje dane i jak możemy je pozyskiwać?

 
Przetwarzamy Twoje dane, które nam podajesz lub udostępniasz w ramach realizacji transakcji handlowych, których Jesteś Stroną, korzystania z naszych usług – newsletter oraz w czasie procesów rekrutacyjnych lub innych które dotyczą działalności ORLEN OIL Sp. z o.o.
 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez ORLEN OIL Sp. z o.o.?

 
 Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
 • realizacji transakcji handlowych,
 • wykonania zawartej umowy, w tym rozpatrywania i realizacji reklamacji,
 • wykonywania obowiązków związanych z bezpieczeństwem produktu,
 • informowania o wydarzeniach organizowanych przez ORLEN OIL lub w których ORLEN OIL uczestniczy oraz o działalności ORLEN OIL (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych,
 • wypełniania obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości),
 • prowadzenia procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,
 • realizacji zapytania, z którym możesz się do Nas zwrócić
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Jaki jest okres przechowywania danych?

 
 • W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 • W przypadku realizacji transakcji handlowych przez okres obowiązywania umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań i roszczeń wynikających z tej umowy.
 • W przypadku wyrażenia zgody na udział tylko w procesie rekrutacyjnym na stanowisko na które zaaplikowałeś, Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji lub do momentu wycofania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do 3 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.
 

Komu możemy przekazać Twoje dane

 

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ORLEN OIL Sp. z o.o. m.in. podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji dostawcom usług IT, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, firmie realizującej dla ORLEN OIL Sp. z o.o. usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ORLEN OIL Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z poleceniem ORLEN OIL Sp. z o.o.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?  


Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Jakie są Twoje prawa

Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres daneosobowe@orlenoil.pl  albo pismo na adres 31-323 Kraków, ul. Opolska 114. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Cookies


Na naszej stronie internetowej używamy znaczników internetowych takich jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Drogi Partnerze, powyższe oznacza, że dbamy o Twoją prywatność i dane wykorzystane zostaną tylko i wyłączenie do celów w jakich zostały nam przekazane.

 
 

Marki Grupy ORLEN