Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Polityka prywatności i cookies

Użytkowanie strony internetowej

 

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.

​Naszym celem jest ochrona danych osobowych Klienta w Internecie, dlatego w tym rozdziale wyjaśnimy zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Internauta może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony.
 
W naszym serwisie internetowym Internauta znajdzie opis naszych produktów i usług, dowie się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzyma najnowsze informacje oraz oferty, bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.
 
Jeśli jednak Internauta przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.
 
Po to by lepiej realizować nasze usługi, będziemy przekazywać do przeglądarki internetowej Klienta niewielkie pliki, które będą przechowywane w jego komputerze i odczytywane przez nasz serwer internetowy (nazywamy taki plik "ciasteczkiem"/cookie/). Takie ciasteczko nie może zostać odczytane przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał transmisji ciasteczka. Ciasteczka są przez nas wykorzystywane do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania preferencji Klienta co do informacji określonego typu czy tez hasła Klienta, którego nie będzie on musiał wprowadzać przy każdorazowej wizycie na naszej stronie internetowej. Większość takich "ciasteczek" istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub "odwiedzin" (ciasteczka tymczasowe), ale część z nich pozostaje także po zakończeniu wizyty (ciasteczka trwałe). Żadne z nich nie będzie zawierać informacji umożliwiającej innym osobom skontaktowanie się z Klientem elektronicznie, pocztą elektroniczną czy też pocztą reklamową. Klient może przygotować swoją przeglądarkę internetową do informowania go o tym, kiedy przysyłane są ciasteczka lub do zupełnego uniemożliwiania przesyłania ciasteczek. W przypadku braku zgody na używanie ciasteczek przez tę witrynę, należy opuścić ją, a następnie wyczyścić ciasteczka używając do tego odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.
 

Rekrutacja/Praca

 
Orlen Oil Sp. z o.o. z/s w Krakowie jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926).
 
Dane osobowe, przekazywane przez kandydata w procesie rekrutacji, zmierzającym do nawiązania stosunku pracy, będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Orlen Oil Sp. z o.o.
Przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych zawartych w aplikacji kandydata, w procesie rekrutacji, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 
Orlen Oil Sp. z o.o. zapewnia, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem cyt. wyżej ustawy oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 
Gwarantując realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Spółka zapewnia kandydatom prawo dostępu do ich danych osobowych. Mogą oni skontaktować się z Działem Polityki Personalnej i uaktualnić swoje dane.
 
Dane kandydatów zostaną usunięte z naszej bazy po upływie 12 miesięcy od daty ostatniego kontaktu między Orlen Oil Sp. z o.o., a kandydatem lub od aktualizacji danych przez kandydata.
 
 

Marki Grupy ORLEN