Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zarząd

Firma to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Od doświadczenia, wiedzy i kompetencji pracowników zależy jej przyszłość. Zasadniczym celem pracy Zarządu ORLEN OIL jest tworzenie warunków do zmian i rozwoju Spółki.
W dążeniu do wszechstronnego rozwoju Spółki Zarząd kreuje wizję i określa strategię. Strategia ORLEN OIL jest ważnym instrumentem przeprowadzania zmian oraz metodą osiągania wyznaczonych celów. 

JANUSZ FUDAŁA

 
JANUSZ FUDAŁA
Prezes Zarządu
Absolwent prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, radca prawny.
W latach 2008 – 2009 prowadził Kancelarię Radcy  Prawnego w Krakowie.
W latach 2005 – 2007 pełnił funkcję członka zarządu Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. Grupa „Ciech”.
W latach 2003 – 2009 przewodniczący Rady Nadzorczej, a w okresie 2009 -2011 prezes zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu.
W latach 2013 – 2014 prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie.
W okresie 2014 – 2017 prezes zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 
W 2010 r. uzyskał certyfikat księgowości  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 
   JACEK ŚWITAŁA
    Członek Zarządu ds. Finansowych 
    
 
 
MARCIN STROJNY
Członek Zarządu ds. Handlowych
Doświadczony, wieloletni menadżer, od 2003 roku związany przez 15 lat z firmą Tele-Fonika Kable S.A. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Ekonomii. Do 2007 roku pełnił m.in. funkcję zastępcy Dyrektora Eksportu na rynki Europy Południowo-Wschodniej.
W latach 2007-2009 Dyrektor Zarządzający spółki handlowej Tele-Foniki Kable w Słowenii.
W latach 2009-2015 Menadżer a następnie Dyrektor Produktu z sukcesem wdrażający nowe produkty oraz rozwijający sprzedaż na rynkach światowych.
W latach 2015-2018 związany z branżą olejową, z sukcesami pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży w Sektorze Ropy i Gazu oraz Dyrektora Regionu Bliski/Daleki Wschód i Afryki.
Od maja 2018 roku Dyrektor Handlowy w ORLEN OIL Sp. z o.o., z dniem 1 września 2018 r. powołany do Zarządu ORLEN OIL Sp. z o.o.
 
Kontakt:
Adres: ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Telefon: +48 12 665 55 55
E-mail: centrala@orlenoil.pl
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN