Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zarząd

Firma to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Od doświadczenia, wiedzy i kompetencji pracowników zależy jej przyszłość. Zasadniczym celem pracy Zarządu Orlen Oil jest tworzenie warunków do zmian i rozwoju Spółki.
W dążeniu do wszechstronnego rozwoju Spółki Zarząd kreuje wizję i określa strategię. Strategia Orlen Oil jest ważnym instrumentem przeprowadzania zmian oraz metodą osiągania wyznaczonych celów. 

 

Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki nowej kadencji, na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ORLEN OIL Sp. z o.o. Pana Janusza Fudałę, oraz postanowiła delegować Pana Pawła Szostka Członka Rady Nadzorczej ORLEN OIL Sp. z o.o. do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ORLEN OIL Sp. z o.o.


 
Kontakt:
Adres: ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Telefon: +48 12 665 55 55
E-mail: centrala@orlenoil.pl, zarzad@orlenoil.pl
 
 

Marki Grupy ORLEN