Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Polityka jakości

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
 


ORLEN OIL Sp. z o.o. to jeden z największych w Polsce i w Europie dostawców i dystrybutorów środków smarowych oraz płynów eksploatacyjnych dla motoryzacji i przemysłu.

Celem Spółki jest zbudowanie pozycji lidera w branży środków smarowych na rynku Europy Środkowej oraz zaspokojenie potrzeb Klienta poprzez produkcję i dystrybucję wyrobów, w tym usług spełniających jego oczekiwania pod względem jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z powyższym został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy oparty na normach ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 oraz wymaganiach AOAP 2110 we wszystkich obszarach działalności ORLEN OIL.

Działając w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN – Spółka ORLEN OIL zobowiązuje się do:

  • ciągłego doskonalenia jakości naszych wyrobów, w tym również poprzez optymalizację procesów technologicznych i organizacyjnych w zakładach produkcyjnych;
  • dążenia do doskonałości operacyjnej wyrażonej całkowitym spełnieniem wymagań klienta w zakresie jakości obsługi, kosztów i terminowości dostaw;
  • wdrażania nowoczesnych technologii środków smarowych i rozwiązań techniczno-organizacyjnych w oparciu o odpowiednie zaplecze badawczo – rozwojowe;
  • spełniania wymagań prawnych i innych dotyczących naszej organizacji w zakresie jakości wyrobów, aspektów środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska;
  • monitorowania warunków pracy wraz z sukcesywnym dążeniem do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym oraz awariom przemysłowym;
  • szkolenia, doskonalenia kwalifikacji i świadomości pracowników oraz uwzględniania ich roli i zaangażowania w zakresie jakości, ochrony środowiska i na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy zapewnienia zasobów i środków do utrzymania niniejszej polityki;
  • ciągłego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest dla naszych Klientów dowodem dbałości o jakość, dla naszego otoczenia dowodem troski o środowisko naturalne, a dla pracowników Spółki zapewnieniem odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązania niniejszej polityki realizowane są na każdym szczeblu zarządzania Spółki przez wysoko wykwalifikowaną kadrę przy współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami oraz innymi Spółkami Grupy Kapitałowej ORLEN.

 

 
Kraków, dnia 4.10.2016 r. 
 
Prezes Zarządu
Leszek Stokłosa

 

 
 

Marki Grupy ORLEN