Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-50

​PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-50

​PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-50

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CG-4/CF-4/CF
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-50

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wielosezonowy olej silnikowy, stworzony aby sprostać wymaganiom ekstremalnych warunków pracy w silnikach wysokoprężnych samochodów ciężarowych, autobusów, ciężkiego sprzętu.

Gwarantuje:

  • Ochronę podzespołów silnika już w chwili rozruchu,
  • Doskonałe właściwości smarne w zróżnicowanych warunkach,
  • Utrzymanie wysokiej jakości w czasie całej eksploatacji pomiędzy wymianami.
  •  

PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-50 is intended for all types of naturally aspirated and turbo-charged diesel engines. With its unique formulation of enriching additives, it can be used in trucks, buses and construction machinery operated in extreme conditions.

It is suitable for use in engines meeting the Euro II standard.

Всесезонное моторное масло, созданное специально для дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов, тяжелой техники, работающих в экстремальных условиях.

Гарантирует:
- Защиту узлов двигателя уже в момент пуска,

- Прекрасные смазочные свойства в самых разных условиях работы,
- Сохранение высокого качества в течение всего срока эксплуатации между заменами.

Zastosowania

Application

Применение

Olej PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-50 przeznaczony jest do silników o zapłonie samoczynnym wszystkich typów, doładowanych
i wysokodoładowanych. Unikalna formulacja dodatków uszlachetniających pozwala na zastosowanie w samochodach ciężarowych, autobusach
i sprzęcie budowlanym pracujących w wyjątkowo trudnych warunkach.
Jest odpowiedni do zastosowania w silnikach spełniających Euro II.

PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-50 is intended for all types of naturally aspirated and turbo-charged diesel engines. With its unique formulation of enriching additives, it can be used in trucks, buses and construction machinery operated in extreme conditions.

It is suitable for use in engines meeting the Euro II standard.

Масло PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-50 предназначено для двигателей с воспламенением от сжатия всех типов, с умеренным и высоким наддувом. Благодаря уникальному набору присадок может применяться в грузовых автомобилях, строительной технике и автобусах, работающих в исключительно трудных условиях.
Подходит для двигателей, отвечающих требованиям Евро II.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Spełnia wymagania:
Mercedes-Benz 228.1
MAN 271
MTU Type 1
Deutz DQC I-02

Meet requirements :
Mercedes-Benz 228.1
MAN 271
MTU Type 1
Deutz DQC I-02

Соответствует требованиям:
Mercedes-Benz 228.1
MAN 271
MTU Type 1
Deutz DQC I-02

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-50
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 16,7
wskaźnik lepkości - 140
temperatura płynięcia 0C -36
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 7,5
popiół siarczanowy % 1,0
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 10

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
SAE viscosity grade - 15W-50
Kinematic viscosity at 100oC mm2/s 16,7
Viscosity index - 140
Flow temperature 0C -36
TBN base number Mg KOH/g 7,5
Sulphide ash % 1,0
Noack vapour loss % (m/m) 10
Параметры Единицы Типичные значения
класс вязкости SAE - 15W-50
кинематическая вязкость при темп.100°  мм2/с 16,7
индекс вязкости - 140
температура текучести 0C -36
щелочное число TBN мг KOH/г 7,5
сульфатная зола % 1,0
Испаряемость по НОАК % (м/м)  

10

 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands