Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM Max Expert C3 5W-40​​​

PLATINUM Max Expert C3 5W-40

​PLATINUM Max Expert C3 5W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SN/SM/CF
ACEA: C3
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 5W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Najwyższej jakości syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy. Został opracowany w oparciu o technologię nowej generacji zapewniającą doskonałą ochronę silnika w każdych warunkach eksploatacji. Ponadto redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów, zapewniając lepszą kontrolę osadów- przyczynia się do redukcji osadów cząstek stałych na filtrach DPF oraz zmniejsza możliwość zatrucia katalizatorów w silnikach z zapłonem iskrowym.

Gwarantuje:​

• Skuteczne smarowanie silników z pompowtryskiwaczami,
• ochronę środowiska naturalnego,
• czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie,
• łatwy rozruch silnika w warunkach zimowych.
Synthetic engine oil based on the Complex Protection Formula. CPF ensures optimum engine protection under all operating conditions. It reduces the risk of wear in valves by providing better control of deposits, thus contributing to reduction of particulate matter deposits on DPF filters and diminishing the risk of poisoning the catalysts in spark-ignition engines.

Guarantees:

• effective lubrication of engines with unit injectors,
• environmental protection,
• engine cleanliness maintained by keeping soot in suspension,
• easy engine start in cold conditions.
Синтетическое моторное масло, созданное на основе Complex Protection Formula. CPF гарантирует оптимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации. Снижает риск износа клапанов, одновременно обеспечивая лучший контроль за состоянием фильтров: уменьшает образование твердого осадка на фильтрах DPF и снижает вероятность отравления катализаторов в двигателях с искровым зажиганием.

Гарантирует:

• Эффективное смазывание двигателей с насос-форсунками,
• охрану окружающей среды,
• чистоту двигателя благодаря задержке сажи в масляной взвеси,
• легкий пуск двигателя в зимних условиях.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Max Expert C3 5W-40 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji w nowoczesnych silnikach samochodów osobowych i lekkich dostawczych, głównie wysokoprężnych koncernu Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), wyposażonych w system wtrysku oparty na pompowtryskiwaczach. Odpowiedni również do zastosowania w silnikach benzynowych pracujących w różnych warunkach eksploatacji zarówno latem jak i zimą. Platinum Max Expert C3 5W-40 jest kompatybilny z urządzeniami obróbki spalin takimi jak: DPF i TWC. Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 6.
PLATINUM Max Expert C3 5W-40 is designed for year-round operation in modern engines, passenger cars and light commercial vehicles, mainly Volkswagen Group diesel engines (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) fitted with injection system based on unit injectors. It is also suitable for use in petrol engines under various operating conditions in both summer and winter. PLATINUM Max Expert C3 5W-40 is compatible with exhaust gas treatment devices such as: DPF (diesel particle filter) and TWC (three-way catalyst). Recommended for vehicles that meet the Euro 6 standard.
PLATINUM Max Expert C3 5W-40 предназначено для круглогодичной эксплуатации в современных двигателях легковых и легких развозных автомобилей, в основном дизельных концерна Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), оснащенных системой впрыска насос-форсунками. Пригодно также для бензиновых двигателей, работающих в различных условиях эксплуатации, как летом, так и зимой. PLATINUM Max Expert C3 5W-40 совместимо с устройствами обработки выхлопных газов, в частности DPF и TWC. Рекомендуется для автомобилей, отвечающих требованиям стандарта Euro 6.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Aprobaty:
MB-Approval 229.31;
VW Standard 505 00;
VW Standard 505 01.

Spełnia wymagania:
Mercedes-Benz 226.5;
Renault RN0700/0710;
Porsche A40;
Ford WSS-M2C917A;
General Motors GM Dexos 2.
Approvals:
MB-Approval 229.31;
VW Standard 505 00;
VW Standard 505 01.

Meets requirements:
Mercedes-Benz 226.5;
Renault RN0700/0710;
Porsche A40;
Ford WSS-M2C917A;
General Motors GM Dexos 2.
Утверждения:
MB-Approval 229.31;
VW Standard 505 00;
VW Standard 505 01.

Соответствует требованиям:
Mercedes-Benz 226.5;
Renault RN0700/0710;
Porsche A40;
Ford WSS-M2C917A;
General Motors GM Dexos 2

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostka Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,1
lepkość strukturalna CCS -30 w 0 mPa*s 6190
wskaźnik lepkości - 170
temperatura​ zapłonu​ °C 232
temperatura płynięcia​ °C -42
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 8
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu

 

Parameters

Units

Typical values

SAE viscosity class

-

5W-40

Kinematic viscosity at 1000C

mm2/s

14.0

Viscosity indicator

-

169

Pour point

0C

-42

TBN number

Mg KOH/g

8.0

Flash point

0C

230

 

 
Note: The foregoing values of physical and chemical parameters are typical values. Actual values are specified in the quality certificates attached to each product batch..

 

Параметры
Единицы
Типичные значения
класс вязкости SAE
-
5W-40
кинематическая вязкость при темп.1000C
мм2
14,0
индекс вязкости
-
169
температура текучести
0C
-42
щелочное число TBN
мг KOH/г
8,0
температура вспышки
0C
230
 
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands