Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

NAFTA ZMYWACZ

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Destylaty lekkie ropy naftowej zobojętnione chemicznie.
Light oil distillates chemically neutralised.
Легкие нефтяные дистилляты химически нейтрализованные.

Zastosowania

Application

Применение

Znajduje zastosowanie m.in. do mycia i konserwacji części metalowych.
Used for e.g. clearing and maintenance of metallic elements.
Применяется, в частности, для чистки и консервации деталей.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

TWT RNJe 12/96 изд. 4

Opakowania

Packaging

Тара

Канистра 30 л, бочка 200 л, контейнер 1000 л

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands