Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

LITEN NANO-2

LITEN NANO-2

​LITEN NANO-2

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Smar LITEN NANO-2 jest kompleksowym smarem litowym na bazie oleju naftenowego. Smar uszlachetniony jest dodatkami o działaniu przeciwkorozyjnym oraz EP. Z uwagi na zastosowany zagęszczacz charakteryzuje się wysoką odpornością na wymywanie wodą. Smar ten jest odporny na korozję, utlenianie oraz wymywanie wodą, zawiera unikalną formułę NANO, w skład której wchodzi mieszanina stałych nanocząsteczkowych ciał smarnych. Wysoka zawartość kompozycji NANO sprawia, że smar doskonale przylega do smarowanych powierzchni tworząc trwałą warstwę odporną na duże obciążenia, przez co zmniejsza tarcie i zużycie współpracujących powierzchni.

Kolor: srebrzysto-czarny
LITEN NANO are complex lithium greases manufactured on a basis of naphthenic oil. They are characterized by high dropping point and good mechanical stability due to the thickener applied. Greases are enriched with anti-corrosion, anti-oxidation, anti-adhesive and EP additives what ensures grease resistance to corrosion, oxidation and water washing out. LITEN NANO are designed on a basis of unique formula which contains a mixture of solid nanoparticles. Thanks to this formula grease perfectly adheres to lubricated surfaces and forms a stable layer which is resistant to high loads, humidity, acids and bases. Applying the substance of the lowest known coefficient of friction below 0,03 guarantees very good anti-seizure properties.

colour: silver - black
​LITEN NANO это комплексные литиевые смазки на основе нафтенового масла. Содержат
антикоррозионные и противозадирные (ЕР) присадки. Использованный загуститель придает им высокую
стойкость к вымыванию водой. Смазки обладают стойкостью к коррозии, окислению и вымыванию
водой, содержат уникальную формулу NANO, в состав которой входит смесь твердых наночастиц.
Благодаря высокому содержанию наночастиц смазки прекрасно прилегают к смазываемой поверхности,
образуя прочный защитный слой, стойкий к большим нагрузкам, и тем самым уменьшают трение и
износ взаимодействующих поверхносте

Zastosowania

Application

Применение

LITEN NANO-2 przeznaczony jest do smarowania łożysk tocznych, ślizgowych oraz wysokoobciążonych skojarzeń trących pracujących w zakresie temperatur: -30°C do + 140°C. LITEN NANO-2 zalecany jest również do stosowania tam, gdzie występuje częsta zmiana kierunku ruchu lub połączenie małych prędkości ruchu i wysokich obciążeń szczególnie udarowych, np. w przegubach homokinetycznych. Wysokie parametry przeciwzużyciowe zmniejszają tarcie współpracujących powierzchni dzięki czemu ogranicza się ich zużycie.
LITEN NANO is intended to lubricate rolling bearings, sliding bearings and highly loaded friction centers operating in the temperature range of -30°C do + 140°C. LITEN NANO is also recommended for applications where frequent change of direction occurs or there is a combination of small speeds and high loads especially percussive ones e.g. in constant-velocity universal joint. Thanks to very good antiwear properties it reduces friction of working surfaces and limits wear.
​LITEN NANO предназначены для смазывания подшипников качения и скольжения, а также
высоконагруженных трущихся пар, работающих в температурном диапазоне от -30°C до + 140°C. LITEN
NANO рекомендуется применять при работе с частой сменой направления движения, при сочетании
малых скоростей движения и высоких нагрузок (особенно ударных), например в шарнирах равных
угловых скоростей. Благодаря своим высоким противоизносным характеристикам смазки уменьшают
трение взаимодействующих поверхностей, замедляя таким образом их износ.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

ISO 6743-9: CDEB-2
DIN 51 502: KPF2N-30
ISO 6743-9: CDEB-2
DIN 51 502: KPF2N-30
​ISO 6743-9: CDEB-2 DIN 51 502: KPF2N-30

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wartość
Penetracja w temp. 25 oC, po ugniataniu mm/10 286
Temperatura kroplenia, min. oC 231
Obciążenie zespawania, min. kG 500
Działanie korodujące na płytce miedzi (100oC, 3 h), max. st 1
Odporność smarów na wymywanie wodą w 79oC, max. % 1,2
Parameter Unit Value
Worked penetration at temp. 25 oC mm/10 286
Dropping point, min. oC 231
Weld load, min. kG 500
Copper corrosion (100oC, 3 h), max. st 1
Grease resistance to water washout at 79oC, max. % 1,2
ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦЫ LITEN NANO 2
пенетрация после втирания при темп. 25° oC 286
температура каплепадения, мин. oC 231
стойкость смазок к вымыванию водой при 79°С, макс. % 1,2
нагрузка сваривания, мин. кГ 500
Odporność smarów na wymywanie wodą w 79oC, max. мм²/c 110
​ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные показатели физических и химических свойств являются типовыми показателями. Действительные показатели указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands