Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

GREASEN ŁT 4S

​GREASEN ŁT 4S

​GREASEN ŁT 4S

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Smary GREASEN ŁT-4S produkowane są na bazie oleju mineralnego zagęszczonego hydroksystearynianem litu. Smary te zawierają dodatki uszlachetniające, a zwłaszcza dodatki o działaniu antykorozyjnym, przeciwutleniającym oraz polepszające własności smarne. Smary GREASEN ŁT-4S są odporne na działanie wody.

Zakres temperatur pracy smarów wynosi:
• GREASEN ŁT-4S2: -30÷140oC,

• GREASEN ŁT-4S3: -30÷140oC.
GREASEN ŁT-4S Greases have been developed based on a mineral base oil thickened with lithium hydroxystearate. They contain various enhancement additives, such as anti-corrosion, anti-oxidation and lubrication enhancement products. GREASEN ŁT-4S Greases are resistant to water.
 
Operating temperature range:
• GREASEN ŁT-4S2: -30-140oC
• GREASEN ŁT-4S3: -30-140oC
​Смазки GREASEN ŁT-4S производятся на базе минерального масла, сгущённого гидроксистеаратом лития. Эти смазки содержат легирующие добавки, в частности, добавки антикоррозионного и антиокислительного действия, а также добавки для улучшения смазочных свойств. Смазки GREASEN ŁT-4S обладают стойкостью к воздействию воды.
 
Диапазон рабочих температур смазок составляет:
• GREASEN ŁT-4S2: -30÷140oC,
• GREASEN ŁT-4S3: -30÷140oC.

Zastosowania

Application

Применение

Smary GREASEN ŁT-4S stosuje się do smarowania:

• samochodowych łożysk tocznych,
• przegubów krzyżakowych w trakcie montażu,
• cięgien i prowadnic maszyn oraz innych elementów urządzeń,
• łożysk ślizgowych pracujących w dopuszczalnych zakresach temperatur
​GREASEN ŁT-4S Greases are intended for lubricating:
 
• Automotive rolling bearings
• Universal joints during assembly
• Strands and guides in machines and devices
• Slide bearings operating within permissible temperature ranges

​Смазка GREASEN ŁT-4S применяется для смазывания:

• автомобильных подшипников качения
• крестообразных шарниров в процессе монтажа,
• тяг и направляющих машин, а также других элементов устройств,
• подшипников скольжения, работающих в допустимых температурных диапазонах

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Greasen ŁT-4S2:
DIN 51 502: KP2N-30
ISO 6743-9: CDEA-2

Greasen ŁT-4S3:
DIN 51 502: KP3N-30
ISO 6743-9: CDEA-3
​​Greasen ŁT-4S2:
DIN 51 502: KP2N-30
ISO 6743-9: CDEA-2
 
Greasen ŁT-4S3:
DIN 51 502: KP3N-30
ISO 6743-9: CDEA-3
​Greasen ŁT-4S2:
DIN 51 502: KP2N-30
ISO 6743-9: CDEA-2
 
Greasen ŁT-4S3:
DIN 51 502: KP3N-30
ISO 6743-9: CDEA-3

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki ŁT-4S2 ŁT-4S3
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C mm/10 285 248
Temperatura kroplenia °C 190 190
Wydzielanie oleju ze smaru, 100°C/30h % 2,0 1,5
Własności smarne, obciążenie zespawania daN 155 155
Odporność na działanie wody w temp. 38°C. Ubytek smaru % 3,5 3,6
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit ŁT-4S2 ŁT-4S3
Penetration after kneading at 25°C mm/10 285 248
Dropping point °C 190 190
Separation of oil at 100°C after 30h % 2,0 1,5
Lubrication properties, weld load daN 155 155
Resistance to water at 38°C; grease loss  % 3,5 3,6
Note: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметры Единицы ŁT-4S2 ŁT-4S3
Число пенетрации после трамбовки при температуре 25°C мм/10 285 248
Температура каплепадения °C 190 190
Маслоотделение, 100°C/30 ч % 2,0 1,5
WłasСмазочные свойства, нагрузка заедания даН 155 155
Odporność na działanie wody w temp. 38°C. Ubytek smaruУстойчивость к воздействию воды при темп. 38°C. Потеря смазки  % 3,5 3,6
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands