Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​DELGAS M 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
​API: CF
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Delgas M 15W-40 jest wysokiej jakości wielosezonowym, średniopopiołowym olejem do silników gazowych produkowanym na bazie wysoko rafinowanych olejów bazowych oraz starannie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających. Zawarte w oleju dodatki dyspergująco-myjące regulują powstawanie szlamów i osadów przez co utrzymują silnik w czystości.

Zalety oleju:
• bardzo dobra odporność na utlenianie i nitrowanie,
• bardzo dobra ochrona przed zużyciem,
• bardzo dobra ochrona przed powstawaniem osadów,
• bardzo dobra odporność na pienienie,
• doskonałe właściwości przeciwkorozyjne
​DELGAS M 15W-40

Zastosowania

Application

Применение

​Olej Delgas M 15W-40 przeznaczony jest do stosowania w różnych typach czterosuwowych silników gazowych zasilanych gazem ziemnym jak również innymi gazami bogatymi w metan takimi jak gaz wysypiskowy oraz biogaz. Do stosowania głównie w wolnossących i turbodoładowanych silnikach gazowych agregatów prądotwórczych pracujących w zabudowie kontenerowej. Może być stosowany w trójdrożnych i selektywnych systemach katalizatorów bez wywoływania problemów.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C
mm2/s
14,9
​Wskaźnik lepkości ​- ​140
Temperatura płynięcia
0C
-30
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym 0C ​224
Popiół siarczanowy
% m/m
0,87
Całkowita liczba zasadowa TBN mg KOH/g 9,8
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands