Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM MOTO 4T SYNTHETIC 10W-50

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SL
JASO: MA/MA2
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W-50

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Platinum Moto 4T Synthetic to zaawansowana technologicznie kompozycja specjalnie dobranych baz syntetycznych oraz najnowocześniejszych dodatków uszlachetniających zapewniająca otrzymanie najwyższej jakości oleju przeznaczonego do czterosuwowych silników motocyklowych oraz ich układów przeniesienia napędu.

Gwarantuje:

• spełnia lub przekracza wymogi specyfikacji API SL oraz JASO MA/MA2
• polepsza pracę mokrych sprzęgieł i przekładni motocyklowych
• zapewnia doskonałą ochronę przy wykorzystaniu maksymalnej mocy silnika
• zapewnia doskonałą czystość silnika.
Platinum Moto 4T Synthetic is a technically advanced formula of specially selected synthetic bases and the newest enriching additives allowing to manufacture the highest quality oil for four-stroke motorcycle engines and their power transferring systems.

It guarantees:
• meeting or exceeding requirements of API SL or JASO MA/MA2,
• improved wet clutch and motorbike gear operation,
• engine long life and effective use of its power,
• perfect engine cleanness
Platinum Moto 4T Synthetic – это композиция новейших синтетических баз, изготовленных по новейшим технологиям, а также наиболее современных облагораживающих добавок, которая обеспечивает получение высококачественного масла, предназначенного для четырехтактных мотоциклетных двигателей и их систем передачи привода.

Оно гарантирует:
• соответствие или превышение требований спецификации API SL и JASO MA/MA2,
• улучшение работы мокрых муфт и мотоциклетных передач,
• обеспечивает превосходную защиту при использовании максимальной мощности двигателя,
• обеспечивает идеальную чистоту двигателя.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Moto 4T Synthetic to w pełni syntetyczny olej przeznaczony do smarowania czterosuwowych silników motocyklowych, najnowszych konstrukcji, mocno obciążonych a także do stosowania w motocyklowych skrzyniach biegów i przekładniach z mokrym sprzęgłem.

Platinum Moto 4T można stosować zarówno w codziennej eksploatacji jak i w sportach wyczynowych:

• w silnikach motocyklowych chłodzonych cieczą lub powietrzem
• w szerokim zakresie mocy jednostkowych na poszczególnych biegach, oraz maksymalnych prędkościach silnika.
Platinum Moto 4T Synthetic is a fully synthetic oil intended to lubricate the newest, heavy loaded four-stroke motorcycle engines as well as motorcycle gear boxes and wet clutch gears.
Platinum Moto 4T may be used for both every day and professional sports applications:
• in motorcycle fluid or air cooled engines,
• in wide range of power in each gear and maximum engine speed
Platinum Moto 4T Synthetic – это полностью синтетическое масло, предназначенное для смазки четырехтактных мотоциклетных двигателей новейших конструкций, подверженных сильным нагрузкам, а также для применения в мотоциклетных коробках передач и передачах с мокрой муфтой.
Platinum Moto 4T можно применять как для повседневной эксплуатации, так и для спортивных состязаний:
• в мотоциклетных двигателях, охлаждаемых жидкостью либо воздухом,
• в широком диапазоне единичных мощностей на отдельных передачах, а также на максимальных скоростях двигателя

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Odpowiedni dla motocykli 4T - Suzuki, Honda, Yamaha oraz innych gdzie producent zaleca stosowanie tej klasy oleju.
Suitable for 4T motorcycles - Suzuki, Honda, Yamaha and others where manufacturer recommends the use of this class of oil.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-50
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 17,0
Wskaźnik lepkości - 162
lepkość HTHS w 1500C mPaˇs 4,70
temperatura płynięcia 0C -50
temperatura zapłonu 0C 250
popiół siarczanowy % 0,97
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 10W-50
Kinematic viscosity 100°C mm2/s 17.0
Viscosity index - 162
HTHS viscosity at 150°C mPaˇs 4.70
Flow temperature 0C -50
Ignition temperature 0C 250
Sulphate ash % 0.97
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
класс вязкости по SAE - 10W-50
Кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2/сек 17,0
Индекс вязкости - 162
Вязкость HTHS при +150°C: mPaˇs 4,70
температура текучести 0C -50
температура воспламенения 0C 250
сульфатная зола % 0,97
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN