Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PLATINUM PRO XFI 5W–30

​​PLATINUM PRO XFI 5W–30

​​PLATINUM PRO XFI 5W–30

Jakość: Quality class: Класс качества:
​API: SN/SM/CF
ACEA: C2
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 5W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Platinum PRO to najnowsza generacja profesjonalnych olejów silnikowych z rewolucyjną technologią SMART Formula oraz systemem podwójnej filtracji oleju.
 
Platinum PRO spełnia, bądź przewyższa najnowsze wymagania producentów samochodów. Podwójna filtracja to gwarancja najwyższej jakości i zapewnienie wyjątkowej czystości oleju. SMART Formula to pewność i niezawodność silnika pojazdu w każdej sytuacji:
 
·          wyjątkowa ochrona silnika w każdych warunkach użytkowania;
·          obniżenie kosztów eksploatacji poprzez oszczędność paliwa;
·          zmniejszenie emisji związków szkodliwych dla środowiska naturalnego.
Platinum PRO is the latest generation of professional engine oil with the revolutionary SMART Formula and double filtration system.
Platinum PRO complies with or exceeds the latest requirements of car manufacturers. Double filtration guarantees the highest quality and exceptional purity of the oil. SMART Formula means confidence and reliability of the engine in all circumstances:

- exceptional engine protection under all kinds of conditions;
- lower costs of operation due to reduced fuel consumption;
- reduction in the emission of environmentally harmful substances.
Platinum PRO – это последнее поколение профессиональных моторных масел с революционной технологией SMART Formula и системой двойной фильтрации масла.
Platinum PRO выполняет или превосходит новейшие требования производителей автомобилей. Двойная фильтрация – это гарантия высочайшего качества и обеспечение исключительной чистоты масла. SMART Formula – это надежность и бесперебойная работа двигателя транспортного средства в любой ситуации:
- исключительная защита двигателя в любых условиях эксплуатации;
-
снижение эксплуатационных затрат посредством экономии топлива;
-
уменьшение выбросов вредных веществ для окружающей среды.

Zastosowania

Application

Применение

​Platinum PRO XFI 5W-30 to olej zaprojektowany z myślą o kierowcach preferujących jazdę samochodami koncernu samochodowego PSA – Citroen, Peugeot, koncernu Renault i Fiat. Przeznaczony do samochodów osobowych i lekkich dostawczych wyposażonych w silniki zasilane olejem napędowym lub silniki benzynowe  turbo doładowane lub nie.
Olej z powodzeniem może być stosowany w pojazdach dbających o środowisko naturalne, czyli tych posiadających systemy redukcji spalin taki jak: DPF – filtr cząstek stałych, TWC – katalizator trójfunkcyjny, przy jednoczesnym wydłużeniu ich żywotności.
Odpowiada poziomowi jakości normy ILSAC GF-4. Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 6.
Platinum PRO XFI 5W-30 has been designed with drivers preferring PSA-Citroen, Peugeot and Renault and Fiat concerns' cars in mind. It is recommended for cars and vans with Diesel or petrol engines with and without turbocharger. It may be used in environment friendly vehicles with exhaust gas reduction systems, such as: Diesel particulate filter and three-way catalytic converter. Additionally, it extends their lifetime. Corresponds to the quality level of the ILSAC GF-4 standard. It is recommended for vehicles compliant with the Euro 6 standard.
Platinum PRO XFI 5W-30 – это масло, спроектированное с заботой о водителях, предпочитающих передвигаться на автомобилях автомобильного концерна PSA Citroen, Peugeot, концерна Renault и Fiat. Предназначено для легковых частных и легких грузовых автомобилей, оборудованных двигателями на дизельном топливе или бензине, с турбонаддувом или без. Масло может успешно применяться в транспортных средствах, заботящихся об охране окружающей среды, т.е. имеющих системы снижения выбросов продуктов сгорания, например: DPF фильтр твёрдых частиц, TWC трёхфункциональный катализатор, в то же время, продлевая их срок службы. Соответствует уровню качества по стандарту ILSAC GF-4. Рекомендовано для транспортных средств, соответствующим нормам Euro 6.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Aprobaty:
Renault 0700

Spełnia wymagania:
PSA B71 2290 / Citroen, Peugeot,
Fiat 9.55535-S1

​Approvals:
Renault 0700

Meets requirements of:
PSA B71 2290 / Citroen, Peugeot,
Fiat 9.55535-S1

​Oдобрения:
Renault 0700

Соответствует требованиям:
PSA B71 2290 / Citroen, Peugeot,
Fiat 9.55535-S1

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 10,2
wskaźnik lepkości - 160
lepkość strukturalna CSS w -300C mPa*s 5380
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 7,9
popiół siarczanowy % 0,75
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 10,0

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameter Unit Typical value
SAE viscosity grade - 5W-30
kinematic viscosity at 100°C mm2/s 10,2
viscosity index - 160
structural viscosity CCS at -30°C mPa*s 5380
TBN Mg KOH/g 7,9
sulphated ash % 0,75
Noack volatility % (m/m) 10,0
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE - 5W-30
Кинематическая вязкость при темп.1000C мм2/с 10,2
Коэффициент вязкости - 160
Структурная вязкость CCS  при  -300C мПа*с 5380
Общее щелочное число TBN мг KOH/г 7,9
Сульфатная зола % 0,75
Испаряемость по методу Ноака % (м/м) 10,0
 

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN