Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM PRO V 5W–30

​PLATINUM PRO V 5W–30

​PLATINUM PRO V 5W–30

Jakość: Quality class: Класс качества:
ACEA: C3   
API: SN
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 5W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Platinum PRO to najnowsza generacja profesjonalnych olejów silnikowych z rewolucyjną technologią SMART Formula oraz systemem podwójnej filtracji oleju.

Platinum PRO spełnia, bądź przewyższa najnowsze wymagania producentów samochodów. Podwójna filtracja to gwarancja najwyższej jakości i zapewnienie wyjątkowej czystości oleju. SMART Formula to pewność i niezawodność silnika pojazdu w każdej sytuacji:

• wyjątkowa ochrona silnika w każdych warunkach użytkowania;
• obniżenie kosztów eksploatacji poprzez oszczędność paliwa;
• zmniejszenie emisji związków szkodliwych dla środowiska naturalnego.
Platinum PRO is the latest generation of engine oil for professional applications with the revolutionary SMART Formula and double filtration system.
Platinum PRO complies with or exceeds the latest requirements of car manufacturers. Double filtration guarantees the highest quality and exceptional purity of the oil. SMART Formula means confidence and reliability of the engine in all circumstances:
·          exceptional engine protection under all kinds of conditions;
·          lower costs of operation due to reduced fuel consumption;
·          reduction in the emission of environmentally harmful substances.
Platinum PRO – это последнее поколение профессиональных моторных масел с революционной технологией SMART Formula и системой двойной фильтрации масла.
Platinum PRO выполняет или превосходит новейшие требования производителей автомобилей. Двойная фильтрация – это гарантия высочайшего качества и обеспечение исключительной чистоты масла. SMART Formula – это надежность и бесперебойная работа двигателя транспортного средства в любой ситуации:
- исключительная защита двигателя в любых условиях эксплуатации;
-
снижение эксплуатационных затрат посредством экономии топлива;
-
уменьшение выбросов вредных веществ для окружающей среды.
 

Zastosowania

Application

Применение

​​Platinum PRO V 5W-30 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji przede wszystkim w silnikach samochodów osobowych i dostawczych, w nowoczesnych silnikach benzynowych wyposażonych w katalizatory oraz wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez, posiadających systemy oczyszczania spalin takie jak: DPF – filtr cząstek stałych, TWC – katalizator trójfunkcyjny.
Spełnia najnowsze wymagania Volkswagena VW 504.00/507.00, ale może być także stosowany w silnikach wymagających starszych specyfikacji VW. Oprócz samochodów koncernu Volkswagen: Audi, Seat i Skoda, świetnie nadaje się do użycia w samochodach osobowych i terenowych innych producentów. Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 6.
Platinum PRO V 5W-30 has been designed for all-year lubrication of modern car and van petrol engines with catalytic converters and Diesel engines with and without turbocharger with exhaust gas reduction systems, such as: Diesel particulate filter and three-way catalytic converter.
The oil complies with the latest Volkswagen requirements VW 504.00/507.00 but can also be used with engines with older VW specifications. Apart from the makes of Volkswagen: Audi, Seat i Skoda, the oil is great for passenger and off-road cars by other manufacturers. It is recommended for vehicles compliant with the Euro 6 standard.
Platinum PRO V 5W-30 предназначено для круглогодичной эксплуатации, прежде всего, в двигателях легковых и грузовых автомобилей, в современных бензиновых двигателях, оснащенных катализаторами, а также дизельных двигателях с турбонаддувом и без, оборудованных такими системами очистки продуктов сгорания, как: DPF фильтр твёрдых частиц, TWC трёхфункциональный катализатор.Соответствует новейшим требованиям марки Volkswagen VW 504.00/507.00, но может также использоваться в двигателях, нуждающихся в более ранних спецификациях VW. Помимо автомобилей концерна Volkswagen: Audi, Seat и Skoda, прекрасно подходит для использования в легковых автомобилях и внедорожниках других производителей. Рекомендовано для транспортных средств, соответствующим нормам Euro 6.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

​Aprobaty:
VW 504.00/ 507.00
MB-Approval 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30
​Approvals:
VW 504.00/ 507.00
MB-Approval 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30
​Oдобрения:
VW 504.00/ 507.00
MB-Approval 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 12,0
wskaźnik lepkości - 170
lepkość strukturalna CSS w -300C mPa*s 6060
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 6,4
popiół siarczanowy % 0,74
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 9,7 

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameter Unit Typical value
SAE viscosity grade - 5W-30
kinematic viscosity at 100°C mm2/s 12,0
viscosity index - 170
structural viscosity CCS at -30°C mPa*s 6060
TBN Mg KOH/g 6,4
sulphated ash % 0,74
Noack volatility % (m/m) 9,7
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE - 5W-30
Кинематическая вязкость при темп.1000C mm2/s 12,0
Коэффициент вязкости - 170
Структурная вязкость CCS  при  -300C mPa*s 6060
Общее щелочное число TBN Mg KOH/g 6,4
Сульфатная зола % 0,74
Испаряемость по методу Ноака % (m/m) 9,7
 

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN