Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​​PLATINUM PRO F 5W–30

​​​PLATINUM PRO F 5W–30

​​​PLATINUM PRO F 5W–30

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SL/CF
ACEA: A1/B1
ACEA: A5/B5
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 5W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Platinum PRO to najnowsza generacja profesjonalnych olejów silnikowych z rewolucyjną technologią SMART Formula oraz systemem podwójnej filtracji oleju.
 
Platinum PRO spełnia, bądź przewyższa najnowsze wymagania producentów samochodów. Podwójna filtracja to gwarancja najwyższej jakości i zapewnienie wyjątkowej czystości oleju. SMART Formula to pewność i niezawodność silnika pojazdu w każdej sytuacji:
 
·          wyjątkowa ochrona silnika w każdych warunkach użytkowania;
·          obniżenie kosztów eksploatacji poprzez oszczędność paliwa;
·          zmniejszenie emisji związków szkodliwych dla środowiska naturalnego.
Platinum PRO is the latest generation of professional engine oil with the revolutionary SMART Formula and double filtration system.
Platinum PRO complies with or exceeds the latest requirements of car manufacturers. Double filtration guarantees the highest quality and exceptional purity of the oil. SMART Formula means confidence and reliability of the engine in all circumstances:
·         exceptional engine protection under all kinds of conditions;
·         lower costs of operation due to reduced fuel consumption;
·         reduction in the emission of environmentally harmful substances.
Platinum PRO – это последнее поколение профессиональных моторных масел с революционной технологией SMART Formula и системой двойной фильтрации масла.
Platinum PRO выполняет или превосходит новейшие требования производителей автомобилей. Двойная фильтрация – это гарантия высочайшего качества и обеспечение исключительной чистоты масла. SMART Formula – это надежность и бесперебойная работа двигателя транспортного средства в любой ситуации:
·     исключительная защита двигателя в любых условиях эксплуатации;
·     снижение эксплуатационных затрат посредством экономии топлива;
·     уменьшение выбросов вредных веществ для окружающей среды.

Zastosowania

Application

Применение

​Platinum PRO F 5W-30 to olej stworzony z myślą o użytkownikach ceniących sobie jazdę samochodami marki FORD. Spełnia jedną z najnowszych specyfikacji Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C.
Odpowiedni do zastosowania także w innych nowoczesnych pojazdach osobowych i lekkich dostawczych, z silnikami
benzynowymi lub silnikami Diesla z turbodoładowaniem lub bez.
Rekomendowany do eksploatacji w każdych warunkach jazdy zarówno latem jak i zimą zapewniając jednocześnie wydłużone okresy eksploatacji.
Z powodzeniem może być stosowanych w modelach marki Ford oraz innych pojazdach do których producent zaleca oleje klasy API SL/CF.
Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 6.
Platinum PRO F 5W-30 has been designed with drivers who prefer FORD cars in mind.
The oil complies with one of the latest specification: Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C.
It is also suitable for other modern cars and vans with petrol and Diesel engines with and without turbocharger.
Recommended for all kinds of conditions, both in summer and in winter; the oil ensures extended operation of the engine. It may be used in Ford vehicles and other for which the manufacturer recommends
API SL/CF class oils. It is recommended for vehicles compliant with the Euro 6 standard.
Platinum PRO F 5W-30 – это масло, созданное с заботой о пользователях, предпочитающих передвигаться на автомобилях марки FORD.
Соответствует одной из новейших спецификаций Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C.
Пригодно к использованию также в других современных легковых и легких грузовых транспортных средствах  с бензиновыми или дизельными двигателями, с турбонаддувом или без.
Рекомендовано для эксплуатации в любых дорожных условиях, как летом, так и зимой, в то же время, обеспечивая увеличение срока службы. 
Может успешно использоваться в моделях марки Ford и других транспортных средствах, для которых производитель рекомендует масла класса API SL/CF.
Рекомендовано для транспортных средств, соответствующим нормам Euro 6.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

​Aprobaty:
Ford WSS-M2C913-C
Ford WSS-M2C913-D

Spełnia wymagania:
Renault RN 0700
Jaguar JTJLR 03.5003

Approvals:
Ford WSS-M2C913-C
Ford WSS-M2C913-D

Meets requirements of:
​Renault RN 0700
Jaguar JTJLR 03.5003

Oдобрения:
Ford WSS-M2C913-C
Ford WSS-M2C913-D
 
Соответствует требованиям: 
Renault RN 0700
Jaguar JTJLR 03.5003

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 9,76
wskaźnik lepkości - 164
lepkość strukturalna CSS w -300C mPa*s 4070
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 10,4
popiół siarczanowy % 1,0
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 9,0

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameter Unit Typical value
SAE viscosity grade - 5W-30
kinematic viscosity at 100°C mm2/s 9,76
viscosity index - 164
structural viscosity CCS at -30°C mPa*s 4070
TBN Mg KOH/g 10,4
sulphated ash % 1,0
Noack volatility % (m/m) 9,0
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE - 5W-30
Кинематическая вязкость при темп.1000C mm2/s 9,76
Коэффициент вязкости - 164
Структурная вязкость CCS  при  -300C mPa*s 4070
Общее щелочное число TBN Mg KOH/g 10,4
Сульфатная зола % 1,0
Испаряемость по методу Ноака % (m/m) 9,0
 

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN