Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM PRO 0W–40​

​PLATINUM PRO 0W–40

​PLATINUM PRO 0W–40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SN
ACEA: A3/B4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 0W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Platinum PRO to najnowsza generacja profesjonalnych olejów silnikowych z rewolucyjną technologią SMART Formula. Platinum PRO spełnia, bądź przewyższa najnowsze wymagania producentów samochodów, to gwarancja najwyższej jakości i zapewnienie wyjątkowej czystości oleju. SMART Formula to pewność i niezawodność silnika pojazdu w każdej sytuacji:
  • wyjątkowa ochrona silnika w każdych warunkach użytkowania;​
  • obniżenie kosztów eksploatacji poprzez oszczędność paliwa;​
  • zmniejszenie emisji związków szkodliwych dla środowiska naturalnego.​

​Platinum PRO is the latest generation of professional engine oil with the revolutionary SMART Formula. Platinum PRO complies with or exceeds the latest requirements of car manufacturers which guarantees the best quality and outstanding purity of the oil. SMART Formula means confidence and reliability of the engine in all circumstances:

  • exceptional engine protection under all kinds of conditions;
  • lower costs of operation due to reduced fuel consumption;
  • reduction in the emission of environmentally harmful substances.

Platinum PRO – это последнее поколение профессиональных моторных масел с революционной технологией SMART Formula. Platinum PRO выполняет или превосходит новейшие требования производителей автомобилей, это гарантия высочайшего качества и обеспечение исключительной чистоты масла. SMART Formula – это надежность и бесперебойная работа двигателя транспортного средства в любой ситуации:

  • исключительная защита двигателя в любых условиях эксплуатации;
  • снижение эксплуатационных затрат посредством экономии топлива;
  • уменьшение выбросов вредных веществ для окружающей среды.

Zastosowania

Application

Применение

​Olej Platinum PRO 0W-40 może być stosowany zarówno w silnikach benzynowych, jak i Diesla. Utrzymuje swoje właściwości nawet przy bardzo dużych obciążeniach i w trudnych warunkach. Platinum PRO 0W-40 przeznaczony jest do stosowania m.in. w pojazdach wymagających aprobaty BMW Longlife-98.
Platinum PRO 0W-40 can be used in petrol and Diesel engines. Its properties do not change even under extreme loads and in difficult conditions. Platinum PRO 0W-40 was also designed to be used in vehicles where BMW Longlife-98 is recommended.
Масло Platinum PRO 0W-40 может использоваться как в бензиновых, так и дизельных двигателях. Сохраняет свои свойства даже при очень высоких нагрузках и в тяжелых условиях. Platinum PRO 0W-40 предназначено для применения, в т. ч., в транспортных средствах, требующих одобрения BMW Longlife-98.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Spełnia wymagania:
Mercedes-Benz 229.3
Mercedes-Benz 229.5
Mercedes-Benz 226.5
VW 502 00 / 505 00
Porsche A40
Ford WSS-M2C937-A
RN 0700
RN 0710
Complies with:
Mercedes-Benz 229.3
Mercedes-Benz 229.5
Mercedes-Benz 226.5
VW 502 00 / 505 00
Porsche A40
Ford WSS-M2C937-A
RN 0700
RN 0710
Соответствует требованиям:
Mercedes-Benz 229.3 
Mercedes-Benz 229.5 
Mercedes-Benz 226.5 
VW 502 00 / 505 00
Porsche A40
Ford WSS-M2C937-A
RN 0700
RN 0710

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 0W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 13,6
wskaźnik lepkości - 180
lepkość strukturalna CSS w -350C mPa*s 5400
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 10
popiół siarczanowy % 1,1
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 10

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameter Unit Typical value
SAE viscosity grade - 0W-40
kinematic viscosity at 100°C mm2/s 13,6
viscosity index - 180
structural viscosity CCS at -35°C mPa*s 5400
TBN Mg KOH/g 10
sulphated ash % 1,1
Noack volatility % (m/m) 10
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE - 0W-40
Кинематическая вязкость 1000C мм2/с 13,6
Коэффициент вязкости - 180
Структурная вязкость CCS -350C мПа*с 5400
Общее щелочное число TBN мг KOH/г 10
Сульфатная зола % 1,1
Испаряемость по методу Ноака % (м/м) 10
 

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN