Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dla kontraktorów
 

Zasady wjazdu na teren ORLEN OIL w Trzebini - Zakład Produkcyjny (ZPT) i Centrum Dystrybucyjne (CDT) oraz w Jedliczu – Zakład Produkcyjny (ZPJ): 


  • ​Każda osoba wchodząca lub wjeżdżająca na teren ZPT, ZPJ, CDT podlega badaniu temperatury ciała 
  • Kierowca poza standardowym wyposażeniem, wjeżdżając na teren ORLEN POŁUDNIE S.A. i dalej podczas całego pobytu na terenie i w obiektach ORLEN OIL SP. z o.o. musi mieć założone rękawiczki (lateksowe lub nitrylowe) oraz osłonę nosa i ust (maseczka lub przyłbica ochronna), zgodnie z wytycznymi ustawodawcy 
  • W pomieszczeniach do czasowego przebywania kierowców (pomieszczenia sanitarne oraz obsługi kierowców w ZPT, ZPJ i CDT) może w tym samym czasie przebywać wyłącznie jedna osoba. 
  • Po przyjęciu/przekazaniu dokumentacji przewozowej kierowcy mają oczekiwać na dalszą obsługę przy lub wewnątrz swoich pojazdów (wyłącznie wewnątrz pojazdu można przebywać z odsłoniętą twarzą). 
  • Niedozwolone jest grupowanie się. Należy stosować się do obowiązujących przepisów i zaleceń wydawanych przez ustawodawcę i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
  • W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa zarówno kierowcy jak i pracownicy ORLEN OIL zobowiązani są do zminimalizowania wzajemnego kontaktu. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu, odległość kierowcy od pracownika ORLEN OIL nie może być mniejsza niż 2 metry (do przekazywania dokumentów należy stosować blaty, półki, okna podawcze). ​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN