Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

HONOL D

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje Honol D wytwarzany jest na bazie głęboko rafinowanego oleju mineralnego uszlachetnianego dodatkami o działaniu przeciwkorozyjnym i przeciwpiennym oraz dodatkami poprawiającymi własności smarne i odporność na pienienie.
​Honol D Oil is obtained from a highly refined mineral oil enriched with anti-corrosion, anti-foaming and lubrication enhancement additives.
​Масла Honol D производятся на основе минерального масла глубокой очистки, легированного присадками с антикоррозионным и противопенным воздействием, а также добавками, улучшающими смазочные свойства и стойкость к пенообразованию.

Zastosowania

Application

Применение

Olej do honowania Honol D stosuje się do wygładzania i honowania elementów ze stali i żeliwa oraz metali kolorowych. Umożliwia uzyskanie wysokich klas gładkości powierzchni dogładzanych.
​Honol D Honing Oil is intended for steel, cast iron and non-ferrous metal planishing and honing applications. In planishing operations, it enables to obtain a high surface quality class.
​Масло для хонингования Honol D применяется для зачистки и хонингования элементов из стали и чугуна, а также цветных металлов. Оно обеспечивает получение высокого уровня чистоты поверхности при доводке.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Właściwości Jednostka Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 200C mm2/s 9
Lepkość kinematyczna w temp. 400C mm2/s 5
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym oC 120
Temperatura płynięcia oC – 10
Obciążenie zespawaniem kG 300
Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity at 200C mm2 9
Kinematic viscosity at 400C mm2 5
Flash point acc. to open cup method oC 120
Flow temperature oC – 10
Weld load кg 300
​NOTE: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot. ​ ​
Свойства Единица Типичные значения
Кинематическая вязкость при темп. 200C мм2 9
Кинематическая вязкость при темп. 400C мм2 5
Температура воспламенения в открытом тиглеa oC 120
Температура текучести oC – 10
Нагрузка заедания кГ 300
​Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта. ​ ​
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN