Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​ACP-1NM

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Olej nieemulgujący do obróbki skrawaniem ACP-1NM zawiera w swoim składzie wysokiej jakości mineralne oleje bazowe, specjalnie wyselekcjonowane kompatybilne z olejem bazowym dodatki poprawiające smarność, odbiór ciepła, przeciwdziałające tworzeniu się mgły olejowej i korozji elementów stalowych.
 

Zastosowania

Application

Применение

​Olej nieemulgujący do obróbki skrawaniem ACP-1NM przeznaczony jest głównie do obróbki skrawaniem stali, żeliwa, przy dużych naciskach jednostkowych i przy dużej szybkości skrawania.
ACP-1NM stosuje się do toczenia kształtowego elementów wykonanych ze stali i  żeliwa oraz do pracy na automatach tokarskich.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wartości typowe
​Lepkość kinametyczna w temperaturze 400C ​mm2/s ​38
​Temperatura zapłonu t.o.
0C
​140
Temperatura płynięcia
0C
-10
Działania korodujące na płytkach stalowych 1000C/24h

stopień korozji

wytrzymuje
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN