Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

ROZCIEŃCZALNIK EKSTRAKCYJNY

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mieszanina benzyny ekstrakcyjnej i toluenu.
Mixture of extraction naphtha and xylene.
Смесь экстракционного бензина и ксилола.

Zastosowania

Application

Применение

Posiada szerokie zastosowanie: do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem, do rozcieńczania tłuszczów, olejów i wosków, do czyszczenia części, narzędzi oraz zabrudzonych elementów. Do stosowania jako rozpuszczalnik / rozcieńczalnik w przemyśle farmaceutycznym, maszynowym, w przemyśle farb i lakierów.
It is widely applied: to degrease surfaces to be pained, dilute fats, oils and waxes, to clean elements, tools and to dry cleaning in chemical laundries.
Имеет широкую область применения: для обезжиривания поверхности перед лакированием, для удаления жиров, масел и восков, для очистки деталей, инструментов, а также загрязненных элементов, как и для сухой чистки в химчистках.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

ZN-01R-RX

Opakowania

Packaging

Тара

Стеклянная бутылка 0,5 л

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands